HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Kunskapsbank
SGF rapporter
SGF notat
SGF Metodblad
SGF/BGS Beteckningssystem
Carbon footprint
Dokumentation seminarier m.m.
Instruktionsfilmer
SGFs Geofysikfilm
IEG tillämpningsdokument
Mallar och protokoll
Webbutbildning
Elearning
Åtgärdsportalen
Standard - föreskrift
Handbok om arbetsmiljö i förorenade områden
SGF notat

Då Arkitektkopia tyvärr inte kommer fortsätta med Print-on-Demand efter 2023-01-01 så beställes pdf eller tryckt rapport/notat via info@sgf.net.

 SGF Notat  
 1:2022  Riskkartor
 1:2019  Bildbaserad metod för mätning och övervakning av rörelser hos konstruktioner vid geotekniska projekt - Förstudie
 2:2018  Fallkonförsöket
 1:2018  Konflytgränsen
 1:2016  Akustisk JB-sondering, resultat från etapp 1
 1:2013  SGF:s riktlinjer
 1:2009  Jämförande sonderingar - JB-totalsondering, CPT och hejarsondering
 3:2007  Laboratorieprovning för geotekniska utredningar
 2:2007  Resultatkontroll genom bestämning av luftporhalt och vattenkvot
 1:2007  Medlemsmatrikel 2006
 4:2005  Karakteristiskt värde - utredning kring riktlinjer hur vi skall tillämpa Eurokod (EN 1997-1 och EN 1997-2) modellen
 3:2005  Packningsresultat ytpackning - väsentliga faktorer analyserade med AHP
 2:2005  Permeabilitetsbestämning genom laboratorieförsök
 1:2005  Våra framtida geotekniska arbetsredskap - en introduktion
 3:2004  Laboratorieutrustningar med stora provdimensioner - en sammanställning
 2:2004  Direkta skjuvförsök - en vägledning
 1:2004  Packning och packningskontroll av blandkornig och finkorning jordUppdaterat 2023-01-10
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum