HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Om SGF
Stadgar
Medlemskap
Styrelsen
Historia
SGFs Kompass
Medlemmen
Driva utveckling
Nationellt
Internationellt
Priser och stipendier
Hedersmedlemmar

Medlemmen


Mål: Föreningen ska erbjuda den enskilde medlemmen en möjlighet till kompetens-utveckling och erfarenhetsutbyte. Genom SGF ska medlemmen ha tillgång till aktuell information och kunna påverka branschens utveckling. SGF ska vara en naturlig mötesplats för nätverksbyggande och kollegial samvaro.
Vi når målet genom att:
 erbjuda kurser med hög kvalitet.
 arrangera aktuella seminarier/workshops med tydlig fokus på öppen diskussion.
 SGFs arrangemang präglas av en öppen social miljö som skapar förutsättningar för nätverksbyggande.
 erbjuda återkommande lokala arrangemang med fokus på de lokala frågeställningarna och projekten.
 kommittéerna bidrar med lokala arrangemang i samverkan med lokalavdelningarna
 via hemsidan sprida information och erbjuda webbinarier samt webkurser.
 samarbeta med högskolor/universitet för att erbjuda vidarutbildning/kurser.
Uppdaterat 2017-02-18
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum