HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankKommittéerLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Lokalavdelningar
> Nord
> Syd
Styrelse Syd
SGF Syd Studiebesök och årets golftävling
> Väst
> Öst


Hej medlemmar i SGF Syd!

Nu pågår planeringen inför några aktiviteter i sommar. Först ut är ett studiebesök i Helsingborg och efter semestern är det dags för årets golftävling, se information längre ned.

 

STUDIEBESÖK TERRASSTRAPPORNA

SGF Syd inbjuder till studiebesök på pågående renovering av Terrasstrapporna (nedanför Kärnan) i Helsingborg.

 

Terrasstrapporna, som är ett av Helsingborgs Stads mest kända landmärken, genomgår just nu en omfattande renovering. Renoveringen ska vara klar våren 2019. Den synliga renoveringen är restaurering av tegelfasaderna, omläggning av all stenläggning och ökad belysning. I detta ingår också ny dränering och minskning av jordtryck mot tegelmurarna som är 5-6 m höga. Projektet innehåller också erosionsskydd av slänter och byte av nedstignings- och spolbrunnar.  

I projektet finns de vanliga svårigheterna med att bygga i stadsmiljö som dåligt med utrymme, svårt att komma till och krav på bevarande av träd som ligger nära schakter. Dessutom kommer alla studenter i Helsingborg stad att ha sitt utsläpp rakt genom det pågående projektet. De befintliga ritningarna på Terrasstrapporna är bristfälliga vilket inneburit mycket planering av hur man tror det ser ut och projektering av robusta lösningar som kan ändras vid avvikelser.

För att ta bort jordtrycket mot murarna har sk ”wrap-around”-teknik utnyttjats. ”Wrap-around”-konstruktionen ligger bakom muren med luftrum emellan varefter ett lock av betong har lagts på för att skapa en markyta hela vägen in mot muren. Studiebesöket kommer att ske under slutfasen av byggandet av denna ”wrap-around”.

 

Studiebesöket kommer att innebära en kort presentation av projektet i allmänhet. Därefter kommer en introduktion till ”wrap-around”-konstruktionen att göras. Studiebesöket avslutas med en rundvandring på arbetsplatsen med platschefen för anläggningsdelen på PEAB där lite svårigheter och en del lösningar i projektet kommer att visas.

 

Nytt datum: 15 augusti 2018

Tid: 17.00 – 19.00

Plats: Samlingsplats vid grinden bredvid bodarna i närheten av Kärnan, se bifogad flygbild

Krav: Skyddskläder krävs för att komma in på arbetsplatsen. Ta med skyddsväst, skor och hjälm. Ta gärna också med ID06.

 

Efter studiebesöket finns möjlighet att fortsätta kvällen tillsammans på Hamnkrogen till självkostnadspris.

 

Anmälan: Anmälan görs via e-post till SGF Syd (sgf.syd@gmail.com)

 

 

SGF SYD OPEN

SGF Syd inbjuder medlemmarna till den årliga prestigefyllda golftävlingen.

Tävlingen äger rum på Kävlinge GK fredagen den 17 augusti.

Golfdagen startar med att förra årets vinnare Lars Lind, LL Geoteknik AB, bjuder på lunch kl 12.00.

Anmälan skickas till lars.lind@llgeo.se senast 2/8. Ange golf-id i samband med anmälan.

 

Hjärtligt välkomna!

Anna, Anna-Karin, Daniel, Elin, Hannah, Therese

Uppdaterat 2018-07-09
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum