HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Anmälningsformulär
Webbutbildning
Webbinarie-arkiv
Vanliga frågor
Kursarkivet
Seminarier & minikurser
Förslagslåda - kursutveckling
    

SGFs utbildningsplattform     |     Webbkursen i arbetsmiljö vid arbete i förorenade områden     |     Webbinarie-arkivet         


Välkommen till SGFs webbutbildningar

Webbkurser
Webbinarium
Webbkurs i arbetsmiljö vid arbete i förorenade områden

Syftet med utbildningen är att ge kunskap om arbetsmiljöfrågor vid arbete i förorenade områden. Kursen vänder sig till alla som behöver en grundläggande utbildning om arbetsmiljö för arbete i förorenade områden. Den ger en bra grund för er som beställer, planerar, leder och utför arbeten. I första hand är den tänkt som en introduktion till dig som planerar eller utför undersökningar eller saneringsåtgärder.

Efter kursen ska du känna till vilka lagar och regler som finns och hur de kan tillämpas för förorenade områden. I kursen får du även lära dig om olika roller och ansvar, planering och dokumentation av arbetsmiljöarbete. Kursen ger även grundläggande kunskap om hur risker kan identifieras och förebyggas.

Omfattning: 6 h (Kurs med prov)
Avgift: 1875 SEK inkl moms

Extern länk till webbkursen


Webbkurs i triaxialförsök

 
Föreläsare: Göran Sällfors och Sölve Hov
Avgift: kostnadsfritt

Extern länk till webbkursen
SGFs Geofysikfilm

Geofysiska undersökningsmetoder utgör ett kraftfullt komplement till sondering och provtagning med borrbandvagn. Tillsammans ger de bästa möjliga underlag för att geotekniskt kunna beskriva hela volymen, även mellan borrhålen. I SGFs nya Geofysikfilm beskrivs de tre vanligaste geofysiska metoderna. I filmen förklaras också hur borrvagnsmetoder och geofysik kombineras på bästa sätt för att få det mest optimala tolkningsunderlaget för att ta fram en geomodell. Se den här.


Instruktionsfilmer geotekniska fältundersökningsmetoder av AG Fält

 Skr  Skruvprovtagning
 Kv St I
 Kolvprovtagning (I)
 Kv St II
 Kolvprovtagning (II)
 Tr  Trycksondering
 Vim  Viktsondering
 HfA  Hejarsondering
 Jb 2
 Jord-berg-sondering
 CPTU  Spetstrycksondering
 Vb  Vinge

Frågor om dessa filmer:
Mats Svensson, Affärsutvecklare Geo, PhD, Tyréns AB
010-452 29 57, mats.svensson@tyrens.se

SGF webbinarium - Länk till webbinarie-arkivet


SGF sektion Grundvatten frukostwebbinarium
Grundvattenhantering i känsliga miljöer
– Projekt Hamnbana delen Eriksberg-Pölsebo


Hamnbanan är en av Sveriges viktigaste järnvägsförbindelser då spåret gör det möjligt för godstrafik från hela Norden att nå hamnen i Göteborg. Spåret som är nästan 10 km långt ska göras om till dubbelspår och går genom känsliga miljöer på södra Hisingen, ibland genom starkt utvecklade områden, såsom bostäder, skolor och naturområden. Eriksberg-Pölsebo-delen kommer att presenteras under frukostwebbinariet där bland annat två bergtunnlar och en betongtunnel emellan byggs.

Föredragshållare: Patrik Lissel WSP
Moderator: Christian Butron

Inspelning tillgänglig inom kortFredag 4 juni kl 08:45-09:30
SGF sektion Grundvatten i samarbete med sektion Berg
Berginjektering och hydrogeologi i Västlänken
    
Föredragshållare:
Magnus Zetterlund, Norconsult
Christian Butron, TRV


Anslutningslänk till Zoom
Passcode: 752024
Webinar ID: 874 3625 2154

Tele: +46 8 5052 0017  or +46 850 539 728  or +46 8 4468 2488  or +46 8 5016 3827  or +46 8 5050 0828  or +46 8 5050 0829
One tap mobile: +46850520017,,87436252154#  or +46850539728,,87436252154#

Lägg in i kalendern:
- Google
- Outlook
Fredag 3 september kl 08:45-09:30
SGF sektion Grundvatten frukostwebbinarium

Groundwater control for construction

Föredragshållare: Dr Martin Preene, Dewatering Specialist, Preene Groundwater Consulting

Groundwater is a common problem in excavations associated with basements, foundations and tunnels. If not adequately controlled and managed during construction, groundwater can cause a range of geotechnical problems, including running sands, excessive ground loss, base heave and collapse of excavations, resulting in additional costs and time delays. This presentation provides a background to the more commonly used methods of groundwater control and dewatering, and includes a review of the techniques used for groundwater control by pumping (sump pumping, wellpoints, deep wells, ejector wells) and for groundwater control by exclusion (cut-off walls, grouting, artificial ground freezing). Particular applications and challenges of groundwater control are discussed.

Speaker biography
Dr Martin Preene is a civil engineer with 35 years’ experience of dewatering and groundwater control with contractors and consultants worldwide and has worked extensively on major tunnel projects in the construction and mining sectors. He widely published in the field of groundwater engineering and is co-author of the textbook Groundwater Lowering in Construction – A Practical Guide to Dewatering, now in its third edition. He is a past Chair of the British Geotechnical Association (BGA).

Anslutningslänk till Zoom
Passcode: 258110
Webinar ID: 864 8438 6580

Tele: +46 8 4468 2488  or +46 8 5016 3827  or +46 8 5050 0828  or +46 8 5050 0829  or +46 8 5052 0017  or +46 850 539 728
One tap mobile: +46844682488,,86484386580#  or +46850163827,,86484386580#

Lägg in i kalendern:
- Google
- Outlook
Kommande datum för fler av SGF sektion Grundvattens frukostwebbinarium:
1 oktober  kl 08:45-09:30
12 november  kl 08:45-09:30

10 december  kl 08:45-09:30
Allmän information om SGFs webbinarier:
- Ingen föranmälan krävs. (Undantag finns.)
- Webbinarierna är avgiftsfria.
- Webbinarierna spelas in och publiceras på hemsidan (om inget annat meddelas).
Genomförda webbinarier i SGFs regi:
Länk till arkivet
Önskemål om webbinarier? Vill Du hålla ett webbinarium?
Kontakta Lars Olsson
för en förutsättningslös diskussion.

För att boka in sändningsdag och tid, kontakta Fanny Tran.


Allt material på denna webbplats såsom text och filmer är skyddat av upphovsrättslagen (1960:729).
Allt mångfaldigande, helt eller delvis, utan medgivande från upphovsman är förbjudet.
Förbudet gäller alla former av mångfaldigande såsom exempelvis kopiering och framförande. 

Uppdaterat 2021-05-07
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum