HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
Kunskapsbank
SGF rapporter
SGF notat
SGF Metodblad
Metodblad Jordförstärkning
Metodblad Geofysiska metoder
Metodblad Enkla sonderingsmetoder
SGF/BGS Beteckningssystem
Carbon footprint
CPTU-standarden i vår fyrköver med CPT/HfA/Vim/Vb-standarder reviderad.
Dokumentation seminarier m.m.
Instruktionsfilmer
SGFs Geofysikfilm
IEG tillämpningsdokument
Mallar och protokoll
Webbutbildning
Elearning
Åtgärdsportalen
Standard - föreskrift
Handbok om arbetsmiljö i förorenade områden


SGF Metodblad - Jordförstärkning

SGF:s Jordförstärkningskommitté har tillsammans med ett stort antal experter på olika jordförstärkningsmetoder tagit fram metodblad vars syfte är att;
- informera om olika jordförstärkningsmetoder och deras möjligheter
- skapa ett verktyg för att jämföra olika jordförstärkningsmetoder.

Totalt har 15 stycken metodblad tagits fram och dom kan delas in i 4 huvudgrupper;

Stabilisering - metoder som bygger på att man förändrar egenskaperna hos jorden genom inblandning av någon form av stabiliseringsmedel. (KC-pelare, jetinjektering, masstabilisering, ytstabilisering)

Packning - metoder som bygger på att man förändrar egenskaperna hos jorden genom en omlagring antingen på ytan eller djupet. (ytpackning, resonanspackning, fallviktspackning, sprängning, vibrationspackning)

Armering - metoder som bygger på att man skapar en samverkan mellan armering och jord för att uppnå en förändring av egenskaperna. (armering över bankpålar och i underkant bank, armerade stödkonstruktioner och branta slänter, jordspikning)

Övriga - här finns övriga metoder som inte direkt kan klassificeras enligt någon av ovanstående. (vertikaldränering, stenpelare, frysning)

Ladda ner sammanfattande metodblad

Ladda ner de 15 metodbladen i ett paket


Notera dock att det är 10 år sedan metodbladen togs fram.
Tekniken har gått framåt och prisuppgifter ska tas med en viss reservation.
Uppdaterat 2014-02-23
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum