HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Kunskapsbank
Print-on-demand
SGF rapporter
SGF notat
SGF Metodblad
Metodblad Jordförstärkning
Metodblad Geofysiska metoder
Metodblad Enkla sonderingsmetoder
SGF/BGS Beteckningssystem
Carbon footprint
Dokumentation seminarier m.m.
Instruktionsfilmer
SGFs Geofysikfilm
IEG tillämpningsdokument
Mallar och protokoll
Webbutbildning
Elearning
Åtgärdsportalen
Standard - föreskrift
Handbok om arbetsmiljö i förorenade områden


SGF Metodblad - Enkla sonderingsmetoder

Beskrivningsblad upprättas av SGF fältkommitté över enklare sonderingsmetoder. Ett av syftena är att man vid upphandling av enkla undersökningsmetoder skall kunna hänvisa till metodbladen. För beskrivning av standardmetoder hänvisas till normer och SGF metodbeskrivningar.

- Tung Slagsondering SlbT (daterad 061001)
- Mekanisk trycksondering TrM (daterad 090127)


Uppdaterat 2014-09-28
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum