HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
Kunskapsbank
SGF rapporter
SGF notat
SGF Metodblad
SGF/BGS Beteckningssystem
Carbon footprint
CPTU-standarden i vår fyrköver med CPT/HfA/Vim/Vb-standarder reviderad.
Dokumentation seminarier m.m.
BGS / BGK
Markvib
Minikurser
RISK
SGF syd
SGF väst
SGF öst
Instruktionsfilmer
SGFs Geofysikfilm
IEG tillämpningsdokument
Mallar och protokoll
Webbutbildning
Elearning
Åtgärdsportalen
Standard - föreskrift
Handbok om arbetsmiljö i förorenade områden


Dokumentation från Minikurser arrangerade vid DAGEN-INNAN-GD

Nedan hittar du länkar till dokumentation av de minikurser som genomförts.

Minikurser Datum Ansvarig / Föreläsare
Dokumentation
 
DAGEN-INNAN-GD 2020
     
Statistik för geotekniker
2020-03-11
Göran Sällfors
Ladda ner pdf
Miljörättsligt ansvar vid grundläggning ...
2020-03-11
Linnea Ljung
Ladda ner pdf
Stranderosion och naturanpassade erosionsskydd
2020-03-11
Per Danielsson
Ladda ner pdf
Sulfider i berg
2020-03-11
Josef Mácsik
Ladda ner pdf
Geofysik - möjligheter och begränsningar
2020-03-11
Mats Svensson
Ladda ner pdf
Dilatometer and Seismic Dilatometer ...
2020-03-11
Diego Marchetti & Tara Wood
Ladda ner pdf 1
Ladda ner pdf 2
       
DAGEN-INNAN-GD 2019       
Bergmaterialegenskaper 2019-03-13
Mehdi Bahrekazemi & Lars M Hansen  Ladda ner pdf
Digitaliseringens möjligheter och utmaningar 2019-03-13 Mats Svensson Ladda ner pdf  
Skjuvhållfasthet och konflytgräns 2019-03-13 Per Carlsson Ladda ner pdf  
Stabilitet av byggegroper  2019-03-13 Kjell Karlsrud Ladda ner pdf  
Sättningsuppföljning med satellitmätning 2019-03-13 Bernhard Gervide Eckel & Tommy Pap Ladda ner pdf  
Åtgärdsportalen och undersökningsportalen 2019-03-13 Peter Harms-Ringdahl Extern länk

DAGEN-INNAN-GD 2018
     
Bergmaterialkvalitet - bedömning i tidiga skeden 2018-03-14
Eva Johansson  Ladda ner pdf
Grundvatten - tål att testas! 2018-03-14 Pia Larch & Jeffrey Lewis  
Kompass och karta i standarddjungeln 2018-03-14 Gunilla Franzén & Håkan Garin Ladda ner pdf  
MER fält - ett verktyg för upphandling 2018-03-14 James Barber & Kristin Sandberg  Ladda ner pdf  
Skjuvhållfasthet 2018-03-14 Göran Sällfors & P-E Bengtsson  Ladda ner pdf  
Vått och etikett i fält 2018-03-14 Per Carlsson & Maria Åström  Ladda ner pdf  

DAGEN-INNAN-GD 2017
     
Grundlägga på torv? Visst går det bra!  2017-03-15 B. Vesterberg Ladda ner pdf
Hur hitta georisker? - en kreativ övning 2017-03-15 L. Olsson, J. Spross Ladda ner pdf
Permeabilitet  2017-03-15 S. Baker Ladda ner pdf
Rent eller Förorenat, vad måste jag tänka på?  2017-03-15  T. Jansson Ladda ner pdf 
Tjäle - hur och när ska jag beakta 2017-03-15 S. Knutsson Ladda ner pdf
Överslagsberäkningar  2017-03-15 G. Sällfors, P-E Bengtsson Ladda ner pdf
Extern länk till plattformen

DAGEN-INNAN-GD 2016
     
Design approach och laster - hur tänkte dom 2016-03-16 H. Garin, G. Franzén Ladda ner pdf
Förorenad mark i byggprojekt  2016-03-16 T. Jansson Ladda ner pdf
Georisker i tidiga projektskeden 2016-03-16 A. Hallin, J. Spross, L. Olsson Ladda ner pdf
Grundvattenkontroll vid undermarksbyggande  2016-03-16 B. Olofsson Ladda ner pdf
Jordförstärkning 2016-03-16 S. Larsson Ladda ner pdf
Undersökningar i berg  2016-03-16 C. Wichmann Ladda ner pdf

DAGEN-INNAN-GD 2015
     
Avancerade laboratoriemetoder 2015-03-11 Laboratorie Ladda ner pdf
Berggrundsgeologi  2015-03-11 BGS Ladda ner pdf
Det du bör veta om markvibrationer 2015-03-11 Markvib Ladda ner pdf
Förankringar 2015-03-11 SGF standarder Ladda ner pdf
Förorenade områden 2015-03-11 Miljögeoteknik Ladda ner pdf
Jetinjektering - hur? 2015-03-11 Jetinjektering Ladda ner pdf
Praktisk riskhantering en tulipanarosa 2015-03-11  RISK Ladda ner pdf
Undersökningar i berg 2015-03-11 BGS Ladda ner pdf
       
       
Uppdaterat 2020-04-01
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum