HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
Kunskapsbank
SGF rapporter
SGF notat
SGF Metodblad
SGF/BGS Beteckningssystem
Carbon footprint
CPTU-standarden i vår fyrköver med CPT/HfA/Vim/Vb-standarder reviderad.
Dokumentation seminarier m.m.
BGS / BGK
Markvib
Minikurser
RISK
SGF syd
SGF väst
SGF öst
Instruktionsfilmer
SGFs Geofysikfilm
IEG tillämpningsdokument
Mallar och protokoll
Webbutbildning
Elearning
Åtgärdsportalen
Standard - föreskrift
Handbok om arbetsmiljö i förorenade områden


Dokumentation från seminarier, workshops, branschdagar

Under åren har det genomförts ett stort antal seminarier, workshops, branschdagar, temadagar inom ramen för SGF.

Nedan hittar du länkar till dokumentation från de arrangemang som BGS / BGK genomfört

Arrangemang Datum Ansvarig Föreläsare
 Seminarium Energibrunnar 2017-10-25 BGK  
 Påverkan av energibrunnar i Väg- och Spårvägsprojekt -PP-presentation
     Björn Kvist
 Energibrunnar i samhällets tjänst - - PP-presentation      Curt Wichmann
 Energibrunnar och undermarksbyggande går det att samordna?      
 Energibrunnar i Göteborgs Stad - PP-presentation     Victoria Svahn 
 Energibrunnar och tunneldrivning ur ett miljörättslig perspektiv - PP-presentation      Karin Hernvall
 En ändlig eller förnybar resurs Grundvatten i urban miljö -  - PP-presentation      Fredrik Mossmark
       
 Seminarium  2017-05-09  BGK  
 Stockholms berggrund har knakat i fogarna     A. Bäckström
Y. Chang
 Towards a rock mass characterisation map for Stockholm     S. Grigull
       
Geodatabaser      
Geodatabaser: Inledning 2015-04-14 BGS  Wichman 
Geodatabaser: Hur ser den Geotekniska Sektorportalen ut 2015-04-14 BGS Öberg
Geodatabaser: Hur arbetar Exploateringskontoret 2015-04-14     BGS  Tornberg
Geodatabaser: Trafikverkets databas med geotekniska borrhål 2015-04-14 BGS Moritz
Geodatabaser: Behovet och fördelar med en gemensam databas  2015-04-14 BGS Colliander
Geodatabaser: En konsults syn på geodatabaser  2015-04-14 BGS Lindberg
Uppdaterat 2019-04-30
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum