HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Sök

Foto: Lars-Gunnar Holmström

Byggnadsgeologikommittén - BGK (f.d. BGS)

Byggnadsgeologiska sällskapet (BGS) blev under våren 2015 en kommitté under SGF och ändrade namn till Byggnadsgeologikommittén.
Föreningen hade sedan 1970 varit en livaktig egen föreningen, men nu såg både BGS och SGF fördelarna med en tätare samverkan. Målsättningen är att BGS ska fortsätta att driva sina frågeställningar inom SGF.

Byggnadsgeologikommittén samordnar SGFs engagemang i den internationella föreningen IAEG.
De SGF-medlemmar som har intresse av att ha ett personligt medlemskap I IAEG, kan ansöka om detta via SGF.

Målgrupp för Byggnadsgeologikommittén
Alla som jobbar med teknisk geologi eller kommer i kontakt med tekniska aspekter av geologi.

Inom dessa områden skall kommittén arbeta med:
  • Kunskapsspridning
  • Befrämja forskning och utveckling
  • Nätverksbyggande  • Byggnadsgeologi (enligt Nationalencyklopedin), den del av ingenjörsgeologin som bland annat har till uppgift att undersöka markförhållanden i samband med byggnads- och anläggningsverksamhet, tex beträffande markexploatering och åtgärder i samband med grundläggning. Ofta finns byggnadsgeologiska uppgifter över ett visst område inlagda på speciella kartor.
    Uppdaterat 2017-01-30
    Utskriftsvänlig sida
    Provided by Webforum