HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Om SGF
Stadgar
Medlemskap
Hur blir jag medlem?
Korporativ medlem
Uppsägning av medlemskap
Styrelsen
Historia
SGFs Kompass
Priser och stipendier
Hedersmedlemmar


Medlemskap i SGF - begäran om avslut av medlemskap

Medlemskapet i SGF är löpande och förlängs årligen.

Om du av någon anledning inte längre vill vara medlem i SGF, så meddelar du detta till SGFs sekretariat via e-post (info@sgf.net).

Din ansökan om avslut av medlemskap kommer att behandlas av styrelsen vid nästa styrelsemöte. Därefter avregistreras du från medlemsregistret. Formellt upphör ditt medlemskap i samband med aktuellt räkenskapsårs utgång (enligt SGFs stadgar).

Senast i samband med SGFs ordinarie årsmöte i mars, så ska du ha inkommit med din begäran om att avsluta ditt medlemskap, om du inte ska debiteras medlemsavgift för innevarande år.
Uppdaterat 2019-01-15
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum