HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Sök


Oktober 2016

Månadens bild är tagen av Karin Lundström, SGI

Bilden är tagen av SGI i samband med översiktlig kartering av faran för ras och slamströmmar i grov jord (på uppdrag av MSB).

Skred och ras ställer till med problem för oss geotekniker. Orsaken till att de inträffar kan vara många; exempelvis erosion från strömmande vatten, belastningar eller höga portryck/grundvattentryck. I det fallet som fotot visar har en brant slänt längs Kattån i Gällivare kommun skredat, troligen på grund av erosion i släntfot.

Om man tittar noga på bilden uppströms skredet (bortåt i bilden) ser man även avlagringar på botten av ån i form av block, sten och grus från slamströmmar. Dessa jordmassor härstammar från ras och erosion som vid högvattenflöde förs nedströms längs ån. Där åns bottenlutning minskar, och därmed vattenhastigheten, avsätts materialet i så kallade levéer (vallar).


Uppdaterat 2016-10-01
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum