HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Anmälningsformulär 2023
Webbutbildning
Vanliga frågor
Kurshistorik
Seminarier & minikurser
Förslagslåda - kursutveckling
Externa kurser


Välkommen till SGFs kompetensutveckling och fortbildningsmöjligheter

Webbutbildning & webbinarier
   |     Anmälningsformulär    |     Vanliga frågor   |     Kurshistorik     |     Minikurser     |     Förslagslåda



  Klicka på respektive rubrik för att se kursbeskrivningen
 
Webbkurs

 
   
SGF:s kurs i arbetsmiljö vid arbete i förorenade områden
mer information finns här
  Kurser 2023
 
  14-15 november
  JB-sondering  

Nytt datum kommer
  Fältplanering för geotekniska handläggare
  20-21 november
  Riskbedömning förorenade områden - FULLBOKAD
   30 november
  Grundläggande geoteknik - FULLBOKAD
Vi tar emot intresseanmälningar   Ostörd kolvprovtagning  
     
  Kurser 2024
   
 Framflyttad från 2023
17-18 januari
  Stabilitetsanalys - FULLBOKAD

 23-24 januari
  Certifiering miljöprovtagare allmän kurs - FULLBOKAD
   6-7 februari   Åtgärdsmetoder för jord och grundvatten
  10-11 april   Certifiering miljöprovtagare allmän kurs
   16 april   Jordmekanik
   17 april   Sättningsberäkning i teori och praktik

22-25 april
  Certifiering provtagare jord och grundvatten
  14-17 maj
  Miljötekniska markundersökningar
   15 maj   Förorenade byggnader  
Preliminärt datum 22-23 maj
  CPT 2 dagar
Preliminärt datum 22-24 maj
  CPT 3 dagar
  11-13 juni
  Certifiering provtagare ytvatten och sediment

Kurserna här nedanför planeras följande preliminära datum i 2024!
Anmälan öppnar i november-december.


   september
  Certifiering miljöprovtagare allmän kurs 
  23-24 september
  Installation av geohydrologiska mätinstrument
   23-24 september   Vingprovning  
  1-2 oktober
  Riskvärdering
  7-9 oktober
  Huvudkurs fältgeoteknik del 1
   15 oktober
  Grundläggande hydrogeologi 
   16 oktober
  Fördjupad hydrogeologi 
   17 oktober
  Geologisk historia och jordartskännedom 
  14 november   Grundläggande geoteknik 
  13-14 november
  Handläggare i fält
  18-19 november
  Riskbedömning
  3-4 december
  Grundläggande statistik
  10-11 december
  Planering och projektering av efterbehandlingsåtgärder
       

   
Med reservation för eventuella förändringar i kursprogram, datum, etc.
Fler kurser och/eller kurstillfällen kan tillkomma under året.



Notera

 • Anmäl dig helst senast 5 veckor innan respektive kursstart för att säkerställa din plats och kursens genomförande.
 • Det kan komma att bli justeringar i ovanstående program. Datum kan ändras och kurser kan tillkomma eller ställas in.
 • Information om certifierad miljöprovtagare - läs mer här

Om Fortbildning via SGF
Ett av SGFs mål är att erbjuda den enskilde medlemmen möjlighet till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
SGF ska även vara en naturlig mötesplats för nätverksbyggande och kollegial samvaro.SGF har därför formulerat
följande mål för alla de arrangemang som man anordnar:

 

 • Utifrån branschens behov ska SGF med sina arrangemang erbjuda det som branschen och medlemmarna
  efterfrågar/behöver samt driva utvecklingen framåt.

 • Alla SGFs arrangemang ska genomsyras av hög kvalitet avseende såväl tekniskt innehåll, presentations-
  teknik samt praktiska och sociala arrangemang. Information som presenteras ska vara korrekt och aktuell.

 • Deltagaren ska uppleva att det är värt kostnaden och tiden att deltaga. "Value for money and time."

 • Alla SGFs arrangemang är också en kollegial mötesplats för nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte.






Uppdaterat 2023-11-13
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum