HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Anmälningsformulär
Webbutbildning
Vanliga frågor
Kursarkivet
Seminarier & minikurser
Förslagslåda - kursutveckling


Välkommen till SGFs kompetensutveckling och fortbildningsmöjligheter

Webbutbildning & webbinarier
   |     Anmälningsformulär    |     Vanliga frågor   |     Kursarkivet     |     Minikurser     |     Förslagslåda


 Kursdatum
  Klicka på respektive rubrik för att se kursbeskrivningen
 
Webbkurs

  -
   
SGF:s kurs i arbetsmiljö vid arbete i förorenade områden (Extern länk)
       
  19-20 januari   Certifiering miljöprovtagare allmän kurs - FULLBOKAD
  14-15 april   Certifiering miljöprovtagare allmän kurs - FULLBOKAD
  21 april
  Jordmekanik - digital kurs**
  26-29 april   Miljötekniska markundersökningar
  20, 27-29 april
  Certifiering provtagare, ytvatten och sediment
  5 maj
  Förorenade byggnader
  17-18 maj
  Ostörd kolvprovtagning  
  19-20 maj
  Planering och projektering av efterbehandlingsåtgärder

19-20, 26-27 maj
  Sättningsberäkning i teori och praktik - digital kurs**
  31 maj - 3 juni
  Certifiering provtagare, jord och grundvatten - FULLBOKAD
   13-14 september
  JB-sondering
  21-22 september
  Certifiering miljöprovtagare allmän kurs
   11-13 oktober
  Huvudkurs Fältgeoteknik del 1
 Höstveckan  18-21 oktober
  Certifiering provtagare jord och grundvatten
 Höstveckan 18 oktober
  Geoteknik för alla
 Höstveckan  19 oktober
  Grundläggande hydrogeologi
 Höstveckan  20 oktober
  Fördjupad hydrogeologi
 Höstveckan  21 oktober
  Geologisk historia och jordartskännedom
   26-27 oktober
  Installation av Geohydrologisk mätutrustning
  _ november
  Grundläggande statistik inom förorenade områden 
   22-23 november
  Riskbedömning förorenade områden
       

    OBS - Fler kurser och/eller eventuellt fler kurstillfällen presenteras längre fram.
       * Hybridkurs innebär att du kan delta på plats eller via Zoom. Förval krävs.
** Digital kurs ges endast via Zoom.Särskild information gällande Covid-19

Vi bevakar utvecklingen av Covid-19 och anpassar kurserna utifrån gällande restriktioner.
Är du anmäld till kurs hör vi av oss i god tid till dig med mer information.
Under respektive kursbeskrivning finns information om hur aktuell kursanläggning hanterar gällande restriktioner.


Notera

- Information om certifierad miljöprovtagare - läs mer här
- Det kan komma att bli justeringar i ovanstående program. Datum kan ändras och kurser kan tillkomma eller ställas in.


Om Fortbildning via SGF
Ett av SGFs mål är att erbjuda den enskilde medlemmen möjlighet till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
SGF ska även vara en naturlig mötesplats för nätverksbyggande och kollegial samvaro.SGF har därför formulerat
följande mål för alla de arrangemang som man anordnar:

  • Utifrån branschens behov ska SGF med sina arrangemang erbjuda det som branschen och medlemmarna
    efterfrågar/behöver samt driva utvecklingen framåt.

  • Alla SGFs arrangemang ska genomsyras av hög kvalitet avseende såväl tekniskt innehåll, presentations-
    teknik samt praktiska och sociala arrangemang. Information som presenteras ska vara korrekt och aktuell.

  • Deltagaren ska uppleva att det är värt kostnaden och tiden att deltaga. "Value for money and time."

  • Alla SGFs arrangemang är också en kollegial mötesplats för nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte.Uppdaterat 2021-02-22
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum