HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Anmälningsformulär 2023
Webbutbildning
Vanliga frågor
Kurshistorik
Seminarier & minikurser
Förslagslåda - kursutveckling
Externa kurser


Välkommen till SGFs kompetensutveckling och fortbildningsmöjligheter

Webbutbildning & webbinarier
   |     Anmälningsformulär    |     Vanliga frågor   |     Kurshistorik     |     Minikurser     |     Förslagslåda  Klicka på respektive rubrik för att se kursbeskrivningen
 
Webbkurs

 
   
SGF:s kurs i arbetsmiljö vid arbete i förorenade områden
mer information finns här
  Kurser 2023
 
  24-25 januari
  Certifiering miljöprovtagare allmän kurs - FULLBOKAD
   14-15 mars
  Grundläggande statistik inom förorenade områden 
  28-29 mars
  Certifiering miljöprovtagare allmän kurs - FULLBOKAD
  24-27 april
  Certifiering provtagare jord och grundvatten

25-26 april
  Installation av Geohydrologisk mätutrustning - FULLBOKAD
   9 maj
  Jordmekanik
   10 maj
  Sättningsberäkning i teori och praktik - FULLBOKAD
  23-26 maj
  Miljötekniska markundersökningar - FULLBOKAD
Datum kommer!     Ostörd kolvprovtagning  
  11-12 september
  JB-sondering
   13-14 september
  Planering och projektering  
  19-20 september
  Certifiering miljöprovtagare allmän kurs - FULLBOKAD
 Nytt datum!
20-22 september   Certifiering provtagare ytvatten och sediment  
  25-28 september
  Miljötekniska markundersökningar
     NY KURS !  27-28 september   Stabilitetsanalys   
  4-5 oktober
  Åtgärdsmetoder för jord och grundvatten
  9-11 oktober
  Huvudkurs Fältgeoteknik del 1
  10-11 oktober
  Riskvärdering förorenade områden
  16-19 oktober
  Certifiering provtagare jord och grundvatten 
   17 oktober
  Grundläggande hydrogeologi  
   18 oktober
  Fördjupad hydrogeologi  
   19 oktober
  Geologisk historia och jordartskännedom  
  13-14 november
  Vingsondering
  15 november
  Förorenade byggnader
  20-21 november
  Riskbedömning förorenade områden
   30 november
  Grundläggande geoteknik
     

   
Med reservation för eventuella förändringar i kursprogram, datum, etc.
Fler kurser och/eller kurstillfällen kan tillkomma under året.Notera

- Observera att vi infört ett sista anmälningsdatum för kurserna. Respektive datum är som regel 5 veckor innan kursstart.
- Det kan komma att bli justeringar i ovanstående program. Datum kan ändras och kurser kan tillkomma eller ställas in.
- Information om certifierad miljöprovtagare - läs mer här


Om Fortbildning via SGF
Ett av SGFs mål är att erbjuda den enskilde medlemmen möjlighet till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
SGF ska även vara en naturlig mötesplats för nätverksbyggande och kollegial samvaro.SGF har därför formulerat
följande mål för alla de arrangemang som man anordnar:

  • Utifrån branschens behov ska SGF med sina arrangemang erbjuda det som branschen och medlemmarna
    efterfrågar/behöver samt driva utvecklingen framåt.

  • Alla SGFs arrangemang ska genomsyras av hög kvalitet avseende såväl tekniskt innehåll, presentations-
    teknik samt praktiska och sociala arrangemang. Information som presenteras ska vara korrekt och aktuell.

  • Deltagaren ska uppleva att det är värt kostnaden och tiden att deltaga. "Value for money and time."

  • Alla SGFs arrangemang är också en kollegial mötesplats för nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte.
Uppdaterat 2023-05-31
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum