HemOm SGFAktuelltUtbildningarKunskapsbankKommittéerLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Utbildningar
Kurser 2017
Vanliga frågor
Vårvecka 2017
Höstvecka 2017
Övriga kurser 2017
Förorenade områden
Webbinarier
E-learning
Dokumentation


Välkommen till SGFs kurser 2017

Nedan hittar du en översikt över de kurser som SGF planerar att genomföra 2017.

Mer information om respektive kurs får du genom att klicka på kursens namn.
(Alla kursbeskrivningar är inte publicerade ännu, men kommer inom kort)

Anmälan till kurserna har nu öppnat.
Klicka på följande LÄNK för att komma till anmälningsformuläret.

Notera:
- Du kan bara anmäla dig till en kurs åt gången. Vill du gå flera kurser går du in igen i formuläret.
- Du anger i formuläret om du vill ha information om hur du bokar övernattning (vid kurs som ej är internat)
- Allmän information om kurserna, anmälan och praktiska frågor, hittar du här
- Planerar du att gå någon av certifieringskurserna avseende miljöprovtagning? läs mer här!

Har du synpunkter eller frågor om kurserna så hör av dig till info@sgf.net

Notera att det kan komma att bli justeringar i nedanstående program, datum kan ändras och kurser kan tillkomma.

Våren 2017 - Kursvecka -
tyvärr en del kurser inställda pga för få anmälningar

2017-05-08 Avancerad släntstabilitet
2017-05-08 Geokonstruktion - principerna för dimensionering/verifiering
2017-05-08/09 JB-sondering - INSTÄLLD
2017-05-08/11 Miljöprovtagare - certifiering jord/grundvatten
2017-05-09 Jordmekanik
2017-05-09  AMA/TB/MUR - fallgropar
2017-05-11 Geohydrologi för geotekniker
2017-05-10 Geotekniska osäkerheter och karakteristiskt värde - INSTÄLLD
2017-05-10/11        Geofysik - INSTÄLLD
2017-05-10 Jordartskännedom för fältingenjören - INSTÄLLD
2017-05-10/11 Förorenade byggnader - INSTÄLLD
2017-05-10                  Armerad jord och jordspikning - INSTÄLLD
2017-05-11 Var kommer partialkoefficienten ifrån? -
Grundprinciper för sannoliksbaserad design -
INSTÄLLD
2017-05-11            Regelverk som styr - fält/lab - INSTÄLLD
          
Våren 2017 – Övriga kurser

2017-01-26 Avancerad släntstabilitet
2017-02-08/09 Miljöprovtagare - Allmän kurs provtagning certifiering
2017-04-04/07 Miljötekniska markundersökningar            
2017-04-25/27 Miljöprovtagare - Certifiering ytvatten/sediment  (Inställd!)
2017-05-02/04         Huvudkurs fältgeoteknik del 1  (Fulltecknad!)

     

Hösten 2017 - Kursvecka

2017-10-16   Geokonstruktion - principerna för dimensionering/verifiering
2017-10-16 Byggnadsgeologi och bergstabilitet
2017-10-16/17 Riskbedömning förorenade områden
2017-10-16/19 Miljöprovtagare - certifiering jord/grundvatten
2017-10-17 Geologisk historia och jordartskännedom
2017-10-17  AMA/TB/MUR - fallgropar
2017-10-18/19 Planering och projektering av efterbehandlings åtgärder
2017-10-18 Avancerad släntstabilitet
2017-10-18            Fältplanering för handläggare och fält
2017-10-19 Dimensionering KC
2017-10-18/19          Pålar (PK)

Hösten 2017 – Övriga kurser

2017-08-29/30            Kolvprovtagning
2017-08-31 Grunder geoteknik (PBL) - tidiga skeden
2017-09-12/14 CPT
2017-10-04/05 Miljöprovtagare - Allmän kurs provtagning certifiering
2017-11-XX/XX Konsolideringsteori och labratorieförsökVåren 2018 – Övriga kurser

 Januari 2018               Miljöprovtagare - Allmän kurs provtagning certifiering
 
 

    
Uppdaterat 2017-04-28
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum