HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankKommittéerLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Kurser
Vanliga frågor
Vårveckan 2018
Höstveckan 2018
Förorenade områden
Anmälningsformulär
Kurshistorik
Webbutbildning
Seminarier & minikurser
E-learning
Dokumentation


Välkommen till SGFs stora kursutbud

Vårveckan
   |     Höstveckan     |    Förorenade områden    |     Anmälningsformulär    |     Vanliga frågor   |     Kurshistorik


2018   Klicka på respektive rubrik för att se kursbeskrivningen
 
Webbkurs

 
   
SGF:s kurs i arbetsmiljö vid arbete i förorenade områden (Extern länk)
    30-31 januari
  Miljöprovtagare - Allmän kurs provtagning certifiering (Fulltecknad)
   17-19 april
  Miljöprovtagare - Certifiering ytvatten/sediment (3 dagars kurs - Certifieringskurs: JA)
    17-18 april   Miljöprovtagare - ytvatten/sediment  (2 dagars kurs - EJ certifieringskurs)
  29 maj - 1 juni
  Miljöprovtagare - Certifiering jord/grundvatten 
Vårveckan  14 maj
  Grundläggande hydrogeologi
 Vårveckan  15 maj
  Fördjupad hydrogeologi 
 Vårveckan   16 maj   Jordmekanik  
 Vårveckan  17 maj
  AMA/TB/MUR - fallgropar 
 Vårveckan  14-17 maj
  Huvudkurs fältgeoteknik del 2 (Fulltecknad)
 Vårveckan  14-17 maj
  Miljötekniska markundersökningar 
   4 september
  Grunder geoteknik i tidiga skeden (PBL) 
   10-11 september
  Kolvprovtagning 
   18-21 september
  Miljötekniska markundersökningar 
   2-3 oktober
  Miljöprovtagare - Allmän kurs provtagning certifiering 
 Höstveckan  15-18 oktober
  Miljöprovtagare - Certifiering jord/grundvatten 
 Höstveckan  16 oktober
  Geokonstruktion - principerna för dimensionering/verifiering 
 Höstveckan  17 oktober
  Geologisk historia och jordartskännedom 
 Höstveckan  17-18 oktober
  Projektering och planering av efterbehandling förorenad mark 
 Höstveckan  18 oktober
  Grundläggande bergteknik 
   18 oktober
  Stabilitetsberäkningar och laboratorieförsök 
   20-21 november
  Riskbedömning av förorenade område 
     


Klicka här för att anmäla dig till kurserna* >>
*gäller ej webbkurser

Notera:
- Planerar du att gå någon av certifieringskurserna avseende miljöprovtagning? Läs mer här!
- Det kan komma att bli justeringar i ovanstående program. Datum kan ändras och kurser kan tillkomma eller ställas in.

Har du synpunkter eller frågor så hör av dig till info(a)sgf.net


  Du har väl inte missat att SGF även anordnar seminarier & minikurser?

Uppdaterat 2018-01-31
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum