HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Kurser
Vanliga frågor
Höstveckan 2019
Förorenade områden
Anmälningsformulär
Kurshistorik
Webbutbildning
Seminarier & minikurser
Enkät - kursutveckling
Dokumentation


SGFs kurser avseende förorenade områden

SGF har ett brett utbud av kurser inom förorenade områden. Kurserna omfattar allt från provtagning till beskrivningar,
risker och projektering av åtgärder. Under 2019 ges nedanstående kurser. Anmäl dig här.


2019   Klicka på respektive rubrik för att se kursbeskrivningen
 
Webbkurs
   
SGF:s kurs i arbetsmiljö vid arbete i förorenade områden (Extern länk)
 
 
   23-24 september    Certifiering av provtagare allmän grundkurs (Fulltecknad)
  7-10 oktober    Miljötekniska markundersökningar (Fulltecknad)
 Höstveckan  14-17 oktober    Certifiering provtagare, jord och grundvatten (Fulltecknad)
 Höstveckan  16-17 oktober    Planering och projektering av efterbehandlingsåtgärder 
   19-20 november    Riskbedömning (Fulltecknad)


Mer information om certifierad provtagning och kurser som kan leda till att du blir certifierad provtagare hittar du här.

Har du frågor om det arbete som SGF miljögeoteknikkommitté gör eller de kurser som de driver,
så hittar du kontaktuppgifter till medlemmarna här


.
Tidigare givna SGFs kurser inom förorenade områden
 
21-22 jan 2019
   
Certifiering av provtagare allmän grundkurs
   6-9 maj 2019
  Miljötekniska markundersökningar
   13-16 maj 2019
  Certifiering provtagare, jord och grundvatten
  20-22 maj 2019
  Certifiering av provtagare, ytvatten och sediment 
       
    30-31 jan 2018
  Miljöprovtagare - Allmän kurs provtagning certifiering
   17-19 apr 2018
  Miljöprovtagare - Certifiering ytvatten/sediment (3 dagars kurs - Certifieringskurs: JA)
    17-18 apr 2018
  Miljöprovtagare - ytvatten/sediment  (2 dagars kurs - EJ certifieringskurs)
  29 maj-1 jun 2018
  Miljöprovtagare - Certifiering jord/grundvatten 
 Vårveckan  14-17 maj 2018
  Miljötekniska markundersökningar 
   18-21 sep 2018
  Miljötekniska markundersökningar 
   2-3 okt 2018
  Miljöprovtagare - Allmän kurs provtagning certifiering 
 Höstveckan  15-18 okt 2018
  Miljöprovtagare - Certifiering jord/grundvatten 
 Höstveckan  17-18 okt 2018
  Projektering och planering av efterbehandling förorenad mark 
   20-21 nov 2018
  Riskbedömning av förorenade område 
  8-9 feb 2017
  Miljöprovtagare - Allmän kurs provtagning certifiering 
  4-7 apr 2017
  Miljötekniska markundersökningar
  25-27 apr 2017
  Miljöprovtagare - Certifiering ytvatten/sediment
  8-11 maj 2017   Miljöprovtagare - Certifiering jord/grundvatten
  10-11 maj 2017
  Förorenade byggnader 
  4-5 okt 2017
  Miljöprovtagare - Allmän kurs provtagning certifiering
  16-17 okt 2017
  Riskbedömning förorenade områden
  16-19 okt 2017
  Miljöprovtagare - Certifiering jord/grundvatten
  18-19 okt 2017
  Planering och projektering av efterbehandlingsåtgärder


Uppdaterat 2019-08-23
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum