HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankKommittéerLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Kurser 2017
Vanliga frågor
Höstveckan 2017
Förorenade områden
Anmälningsformulär
Webbinarier
E-learning
Dokumentation

SGF Kurs 2017

Kursnamn:                            Miljöprovtagare - certifiering ytvatten/sediment
[3-220-04-171]

Kursdatum: 25-27 april 2017
Kursort/lokal: Stockholm
Antal kursdagar: 3 dagar
Internat: Nej

Anmälan: Tyvärr måste vi ställa in denna kurs
pga för få deltagare.

Den kommer istället att ges hösten 2018.

           
Kontakta kursadministratör för mer info.
Program


Kursbeskrivning: Bakgrund

SGF har sedan 2006 erbjudit kurser i miljöprovtagning av jord och grundvatten i enlighet med en certifieringsstandard som utarbetats av Nordtest. Ett liknande kursupplägg finns för provtagning av ytvatten och sediment.

Naturvårdsverket har i kvalitetsmanualen för efterbehandlingsprojekt angett att ”Från och med år 2015 kommer krav att ställas på certifierad provtagning eller motsvarande vid undersökningar av jord, grundvatten, ytvatten och sediment finansierade med statliga bidragsmedel” (Utgåva 5 2013).

Syftet med certifiering av miljöprovtagare är att höja kvaliteten på miljötekniska undersökningar, dvs. att säkerställa att provtagare har tillräcklig kompetens och att provtagningen utförs med rätt metodik och utrustning. Nordtest anger i certifieringsstandarden att provtagarens kompetens skall säkerställas genom utbildning (kurser) och praktiskt utförande av provtagning.

Placering kursmatris: Block 11 Provtagning. Nivå hög

Syfte:
Syftet med certifiering av miljöprovtagare är att höja kvaliteten på miljötekniska undersökningar, dvs. att säkerställa att provtagare har tillräcklig kompetens och att provtagningen utförs med rätt metodik och utrustning.
Kursmål:
Målgrupp: Kursen vänder sig främst till personer som utför provtagning i fält och som avser att certifiera sig enligt Nordtests standard. Det finns dock inget krav på att kursdeltagare måste certifiera sig efter genomgången kurs. Specialiseringskurserna är en del i certifieringsprocessen men det finns även andra krav som behöver uppfyllas för provtagaren skall bli certifierad, bl.a. att det företag eller den organisation där provtagaren är anställd har ett kvalitetssystem som uppfyller Nordtests krav.
Förkunskapskrav: Grundläggande kunskaper i vattnets kretslopp och ekologi ger bättre förutsättningar att kunna tillgodogöra sig kursinnehållet. Erfarenhet av arbete recipientkontroll  är en fördel.  Att ha genomgått den allmänna grundkursen är även en fördel.
Typ av kurs
inkl antal dagar:
Specialiseringskurserna för provtagning av ytvatten och sediment samkörs eftersom ämnena är
närbesläktade och vissa kursavsnitt är gemensamma. På det sättet kan kurspaketet kortas ned till 3 dagar.

Kurspaketet omfattar följande moment:
• Introduktion till limnologi
• Regelverket kring recipientkontroll
• Provtagningsutrustning
• Provtagningsmetodik
• Praktiska övningar

Förutom ovanstående ingår moment om föroreningars kemiska egenskaper och kvalitetsarbetet enligt
Nordtest.

Kursen går också att gå som 2-dagarskurs motsvarande SNFS 1990:11, då får man inte behörighet att certifiera sig.

Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
Kurspärm delas ut

Då kursen genomförs utomhus en av dagarna, är kläder för utomhusbruk nödvändiga. Mer detaljerat program skickas till deltagarna innan kursstart.

Har du tillgång till en bärbardator så ta gärna med dig den.

Kunskapsverifiering: Kursen avslutas med ett skriftligt prov för ytvatten respektive sediment.

För godkänt krävs 70 % rätt svar.

Tentamen under dag 3

Krav för kursintyg: Kursintyg delas ut till deltagare som uppfyller följande krav:
- minst 80% närvaro på kursen
- samt 70% rätt på kursverifieringen

Kursavgift: 3 dagarskurs:
SGF medlem 19 200 kr exkl moms
Icke medlem  20 200 kr exkl moms

I avgiften ingår dokumentation från föreläsningar samt måltider enligt program. Logi under kursdagarna ingår inte utan bokas av kursdeltagarna själva. Kursanmälan är bindande och vid avbokningsregler hittar du HÄR
Föreläsare: Christian Maurice, Ramböll
Oskar Benderius, Tyrens
Emma Sundberg, Tyrens

Kursansvarig person: Christian Maurice, Ramböll Luleå
Kursansvarig kommitté: Miljö
Kursadministratör: Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475


Projektnummer för SGFs interna bruk: ...

 

Uppdaterat 2017-05-30
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum