HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankKommittéerLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Kurser
Vanliga frågor
Höstveckan 2017
Förorenade områden
Anmälningsformulär
Webbinarier
Seminarier & minikurser
E-learning
Dokumentation

SGF Kurs 2017

Kursnamn:               Konsolideringsteori och laboratorieförsök
[3-260-02-171]

Kursdatum: 29-30 november 2017
Kursort/lokal: Göteborg
Antal kursdagar: Två
Internat: Nej
Anmälan: Kursen är inställd.
Intresseanmälan kan skickas till kursadministratören.

Kursbeskrivning: Att beräkna marksättningar för uppfyllnader och byggnader är en av de vanligaste frågeställningarna i geoteknikerns vardag. Långtidssättningar i lösa leror kan beräknas på olika sätt och metoder beroende på eftersträvad noggrannhet, tillgänglighet, tid och budget. Omfattning och val av fält- och laboratorieundersökningar påverkar resultatet i hög grad. Lika hög påverkan har valet av jordmodell och vilka parametrar man använder. Sättningsberäkningar är ofta utmanande att genomföra med tillräckligt stor noggrannhet, och konsekvenserna kan bli stora om sättningsskador senare uppstår.

Målesättningen är att ge kursdeltagarna en bred och djup kunskapsbas för att kunna genomföra väl genomförda sättningsberäkningar och utvärdera representativa parametrar från fält- och laboratorieförsök som används som indata.

Kursen omfattar följande moment:
• Genomgång av konsolideringsteori och dess historiska utveckling
• Introduktion av vilka parametrar som behöver bestämmas för att utföra en sättningsberäkning och vilka laboratorieförsök som kan användas
• Följande kommer att behandlas i detalj: jordmodeller och laboratorieförsök för krypning, empiriska korrelationer samt provtagningskvalitet och påverkan på resultatet
• Gruppövningar och gruppdiskussioner
Placering kursmatris: Block 4. Stabilitet och sättningar. Nivå mellan

Kursmål: Målet med kursen är att ge deltagarna kunskap om:
• Konsolideringsteori, primär och sekundär konsolidering
• Överslagsberäkningar av sättningsutveckling
• Krypteorier och parametrar
• Avancerade fält- och laboratorieundersökningar samt parameterval
• Beräknings-/jordmodeller och kunna förstå parametervalens inverkan på resultatet

Målgrupp: Handläggare Geoteknik

Förkunskapskrav: Civilingenjörskompetens med några års yrkeserfarenhet som geotekniker.
God förståelse på engelska (en föreläsning hålls på engelska, resten på svenska).

Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
 
Allt kursmaterial kommer att delges deltagarna innan kursen.
Kunskapsverifiering: Hemtentamen skickas in inom ca två veckor för att erhålla godkänt utbildningsbetyg.

Krav för kursintyg: Kursintyg delas ut till deltagare som uppfyller följande krav:
- minst 90% närvaro på kursen
- samt 75% rätt på kursverifieringen

Kursavgift: SGF medlem 9 000 kr exkl moms
Icke medlem 10 000 kr exkl moms

I avgiften ingår kursdokumentation samt måltider enligt program.
Kostnad för eventuell övernattning ingår inte.
Anmälan är bindande. Avbokningsregler hittar du HÄR

Föreläsare: Mats Karlsson, Chalmers Tekniska Högskola
Nancy Bono, GeoMind KB
Sölve Hov, GeoMind KB

Kursansvarig person: Nancy Bono, GeoMind KB

Ansvarig kommitté:
Laboratoriekommittén
Kursadministratör: Lennart Stark, Omnium, lennart.stark@omnium.se, 070-749 15 07

 

Uppdaterat 2017-11-13
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum