HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Anmälningsformulär 2023
Webbutbildning
Vanliga frågor
Anmälan
Boende
Kostnad
Förkunskap
Gamla huvudkursen - var hittar jag den?
Kurshistorik
Seminarier & minikurser
Förslagslåda - kursutveckling
Externa kurser

SGFs huvudkurs för handläggare - var finns den?

SGFs huvudkurs för handläggare var ett koncept med flera delmoment som packats ihop till en kurs.
Den omfattade totalt 9 kursdagar, med olika fokus på dagarna.

Huvudkursen som paket finns inte längre, men flertalet av kurserna har vidareutvecklats och finns nu i kursutbudet.
Skillnaden är att du själv väljer vilka kursdagar du vill gå samt i vilken ordning. Nedan har du en lista över kurser
som i princip ingick i den gamla huvudkursen och några som vi rekommenderar som fortsättning.

Kurser som ingick i den gamla huvudkursen
(men som nu är vidareutvecklade)
 • Jordmekanik
 • Geokonstruktion princip
 • Geologisk historia och jordartskännedom
 • Armerad jord och jordspikning
 • Dimensionering KC
 • Plattor/stödmur - principerna för dimensionering/verifiering
 • Pålar
 • AMA/TB/MUR - fallgropar
 • Konsolideringsteori och laboratorieförsök
Kurser som är lämpliga fortsättningskurser
 • Hydrogeologi för geotekniker
 • Avancerad släntstabilitet
 • Partialkoefficienten var kommer den ifrån
 • Geotekniska osäkerheter och karaktäristiskt värde
Uppdaterat 2017-08-29
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum