HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankKommittéerLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Sök

SGF Kurs 2017

Kursnamn:                            Geologisk historia och jordartskännedom
[3-290-01-171]

Kursdatum: 17 oktober 2017
Kursort/lokal: Yasuragi, Stockholm
Antal kursdagar: 1 dag
Internat: Nej
Anmälan: Kontakta kursadministratören:
Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475
Kursbeskrivning: BGK kommitté hälsar dig välkommen till denna kurs som handlar om Geologisk Historia och Jordartskännedom.

Här får du kunskap om den geologiska historien som ger förutsättningarna för var olika jordarter
förekommer och hur de beter sig.  Utifrån det lär du dig att kunna göra ett första antagande om vilka
jordarter som finns i området samt vad du bör vara extra vaksam på.

Detta och mycket mer runt vår geologi och våra jordarter diskuteras i denna 1-dagars kurs.

Placering kursmatris: Block 3. Fält och laboratorieundersökningar. Nivå mellan
Kursmål: Deltagaren ska efter slutförd kurs
- känna till de vanligaste jordarterna
- känna till jordarternas indelningar
- känna till de handledande och styrande dokumenten
- ha utfört jordartsbestämning i laboratorium
- ha en bas att kunna tillämpa i sin geotekniska vardag
Målgrupp: Fältgeotekniker, handläggare, geotekniker, operatörer, beställare, entreprenörer, m fl
Förkunskapskrav: Inga
Typ av kurs
inkl antal dagar:
Endagarskurs
Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
Ingen litteratur
Kunskapsverifiering: Tentamen som tar max 1 timma.
Krav för kursintyg: Kursintyg delas ut till deltagare som uppfyller följande krav:
- minst 80% närvaro på kursen
- samt 75% rätt på tentamen
Kursavgift: SGF medlem 5 000 kr exkl moms
Icke medlem 5 500 kr exkl moms

I kursavgiften ingår kursdokumentation och lunch. Kostnad för övernattning ingår inte.
Kursanmälan är bindande och vid avbokningsregler hittar du HÄR
Föreläsare: Per Carlsson, MRM
Pia Larch, Skanska Teknik
Kursansvarig person: Pia Larch,Skanska Teknik
Kursansvarig kommitté: BGK/Laboratoriekommittén
Kursadministratör: Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475


 

Uppdaterat 2017-10-13
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum