HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankKommittéerLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Lokalavdelningar
> Nord
> Syd
> Väst
> Öst
Styrelse Öst
Årsmöte SGF Öst
SGF Öst, Studiebesök - Stabilisering av jord i lab och fält
SGF Öst bjuder in till studiebesök SlussenÅrsmöte SGF Öst

När: 2018-02-15
Var: Exploateringskontorets projektkontor, Bobergsgatan 15, plan 3, ingång ”Visitor center”
OBS! dåligt med parkeringsplatser - se mer info i pfd nedan.

Program:
17.30: Årsmöte SGF Öst
18.00: Macka, mineralvatten och mingel
18:15 Info från Renare Mark Mälardalen och SGF Öst
18.30: En ny stadsdel med det lilla extra Camilla Edvinsson, Exploateringskontoret
19.15: Markreningsarbetena – strategier och utmaningar, Maria Sundesten,Golder/Exploateringskontoret
20.00: Avslut

Anmälan om deltagande görs till ”kalas@golder.se”


PDF - Inbjudan till SGF Öst Årsmöte

Uppdaterat 2018-02-05
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum