HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Grundläggningsdagen
Program
Deltagaranmälan
Utställningen
Bästa examensarbete
Kuriosa
Kontakt
IN ENGLISH
   

Programmet för Grundläggningsdagen
14 mars 2019


 08:00

 09:00
 
Registrering & kaffe - utställningen öppnar

Inledning – GD-kommittén
 
   
 09:10   PASS 1:
TILLBAKA TILL FRAMTIDEN


Provtagning med Geobor S och triaxförsök i fast lagrad morän i samband med planering av Ostlänken, höghastighetsjärnväg

Luke Chapman, Sweco Civil
Morgan Axelsson, Trafikverket

Framtidens riskhantering – nu med systemförståelse
Lars Olsson, Geostatistik
Johan Spross, KTH
 

Säkra vägen till ny teknik
Tara Wood, Ramböll

 
   
 10:10   Tre prisutdelningar

¤    SGFs pris för bästa examensarbete 2018

SGF delar ut priset

¤    GULDPÅLEN 2018
Svensk Grundläggning (SAFE) och Pålkommissionen
delar traditionsenligt ut priset

¤    Sven Hansbos pris
SGF delar ut priset
   
 10:30   Kaffepaus samt tid att besöka utställningen och knyta kontakter Fikasponsor:
   
    OBS! Parallella pass        
 11:10PASS 2A:
UNG I BRANSCHEN 3.0

  PASS 2B:
FoU


 
  Geoteknik och hydrogeologi
– likheter, skillnader och
kommunikationsmissar

Linn Ödlund Eriksson, Sweco

Nya Sjukhusområdet Malmö
– djupa schakter bland kulvertar och vårdbyggnader

Camilla Vass och Daniel Isik, Skanska
   
När två minus blir ”Plus”
– tillbyggnad av Liljevalchs
konsthall, Stockholm

Tanja Bojovic + Hemlig gäst, Golder

  Soft clay inside out
Georgios Birmpilis, Chalmers

Intelligent packning med automatisk frekvensstyrning sparar tid, pengar och miljöpåverkan
Carl Wersäll, KTH

En icke-destruktiv bestämning av materialparametrars värden för fyllningsdammar
Jasmina Toromanovic, LTU

   
 12:15

  Lunchpaus samt tid att besöka utställningen och knyta kontakter
 
 
   


OBS! Parallella pass
 13:25 PASS 3A:
TILLBAKA TILL SAMTIDEN

Att utföra geotekniska undersökningar i en nära nog omöjlig terräng
Pia Hansson, Tyréns
Anders Dahlberg, Trafikverket


Marieholmstunneln
Johan Edin, Trafikverket

Bruk av jet-peler for fordypning
av kjellere og sikring av ny
byggerope på Valkyrien i Oslo

Kjell Karlsrud, NGI

      PASS 3B:
FoU

Effektiv kommunikation av
Geo-relaterad undermarksinformation
i ett LCC-perspektiv

Mats Svensson, Tyréns

Alla goda ting är 3(D)?
Torbjörn Edstam, Skanska Sverige

Geofysik som en självklar del vid förundersökningar i komplex geologi? - Exempel från ”zonen” i Saltsjön i Stockholm
Roger Wisén, LTH
Ola Forsberg, Trafikverket
   
 14:30   Kaffepaus samt tid att besöka utställningen och knyta kontakter Fikasponsor:
   
 15:15   PASS 4:
VAD HÄNDE?


Stand up – så mycket bättre
Magnus Sjöberg, Stockholms hamn
Helena Berggrund, Sweco
Thomas Thorefeldt, VeidekkeDe tre vise – Jubileumsföreläsning x 3
Håkan Stille, KTH
Göran Sällfors, CTH

Sven Knutsson, LTU

   
 16:25   Avslutning
Victoria Svahn, ordförande SGF
 
   
 19:00   GD-Middag
Grundläggningsdagen avrundas med diskussioner och fortsatt nätverkande under en gemensam middag i Gyllene Salen på Stockholms Stadshus.
(Föranmälan krävs.)
Anmäl dig som deltagare här!


Ladda ner programbladet (pdf)
senast uppdaterad 2018-12-19


Partnerföretag:


Plussponsor:

   


 
Glöm inte GD-appen!

Finns att ladda ner gratis för iPhone, Andriod och Surfplatta, sök bara efter Grundläggningsdagen.
I appen finns programmet med hålltider, abstracts och artiklar, samt möjlighet att rösta på "Bästa föredrag".
Lämna gärna även synpunkter på Grundläggningsdagen via appen!

   
   
Uppdaterat 2019-01-17
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum