HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankKommittéerLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Grundläggningsdagen
Sommarbrevet
Program 2017
Utställare 2017
Kontakt
IN ENGLISH
Dagen-innan-GD
     
Programmet för 2017!

 08:00

 09:00
 
Registrering & kaffe - utställningen öppnar

Inledning – GD-kommittén
 
   
 09:10   PASS 1:
TRUBBEL


Gamlestadens Resecentrum
Nicholas Lusack & Paul Doherty,
Sigma Civil AB/Gavin & Doherty Geosolutions

Tar byggherrar geotekniska risker på allvar?
Stefan Larsson & Johan Spross, KTH

F - en SäkerHetsFaktor - Nya Rön o Rån
Göran Sällfors, Geoforce
   
 10:10   Tre prisutdelningar

¤    SGFs pris för bästa examensarbete

SGFs ordförande delar ut priset

¤    GULDPÅLEN till ÅRETS GRUNDLÄGGARE
Svensk Grundläggning och Pålkommissionen
delar traditionsenligt ut priset

¤    Sven Hansbos pris
SGFs ordförande delar ut priset
Grundläggningsdagen 2017 års partnerföretag:


   
 10:30   Kaffepaus samt tid att besöka utställningen och knyta kontakter Fikasponsor:
   
 11:10


OBS! Parallella pass
 
PASS 2A:
UNG I BRANSCHEN


Jb2 med sänkhammarborrning
- på stora djup i Saltsjön

Jonatan Brattberg, WSP

Pålkranar som välter
- som man bäddar får man ligga

Fredrik Dahlgren, Skanska

Erfarenheter från utförandet
av en 28 m djup sekantpålevägg

Josefin Ogeman,Geovita
      PASS 2B:
FoU - BL


Djupstabilisering med KC-skivor för förstärkning av djupa schakter
Razvan Ignat, KTH/Skanska

Möjligheter att minska stabilitetsrisker i raviner och slänter vid skogsbruk och exploatering
Karin Lundström, SGI/Skogsstyrelsen

Geofysisk kartläggning av sedimentdjup och strukturer i berg under vatten
Torleif Dahlin, LTH
   
 12:15   Lunchpaus samt tid att besöka utställningen och knyta kontakter
Mediapartner:
   
 13:25


OBS! Parallella pass
 
PASS 3A:
KNÄCK KODEN


Branschkurage
Fredrik Asklund, Züblin 
Linda Hafslund, WSP

Är du säker på geomodellen?
Mats Svensson, Tyréns

Nya sponthandboken
Anders Kullingsjö, Skanska/Arbetsgruppen
för nya sponthandboken (Pålkommissionen)
      PASS 3B:
FoU - AL


Energipålar - Ett fältförsök
Anders Bergström, CTH/NCC

Large scale shearing tests on a rockfill material from Turkey
Qi Jia, LTU

Akustisk jord- och bergsondering
Rainer Massarsch,
Geo Risk & Vibration Scandinavia AB
Carl Wersäll, KTH
   
 14:30   Kaffepaus samt tid att besöka utställningen och knyta kontakter Fikasponsor:
   
 15:15   PASS 4:
STORA DIMENSIONER

(och ännu mera trubbel…)

Stockholm Norviks Hamn
Håkan Eriksson & Sölve Hov, Geomind

Kirunas stadsflytt ur ett geotekniskt
perspektiv
Eric Carlsson & Tobias Sundqvist, Tyréns

Är trubbel bara hopplöst och jobbigt?
- reflektioner över en färdig Hallandsåstunnel
Robert Sturk, Skanska
   
 16:25   Avslutning
SGFs ordförande
 
   
 19:00   GD-Middag
Middag med förstklassig underhållning
på Grand Hôtel i Stockholm
(Föranmälan krävs.)
 
   
  Vi har en GD-app!
Finns att ladda ner gratis för iPhone, Andriod och Surfplatta, sök bara efter Grundläggningsdagen.
I appen kan man se programmet med tider, läsa abstracts och artiklar, samt rösta på Bästa föredrag.
   

Uppdaterat 2017-06-12
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum