HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankKommittéerLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Grundläggningsdagen
Program
Deltagaranmälan
Dagen-innan-GD
Utställningen
Bästa examensarbete 2017
Kuriosa
Kontakt
IN ENGLISH
Anmälningsinformation och villkor för deltagare
Middagen är fulltecknad! Anmälningar sätts på kölista.

AVGIFTER

Konferens:  3600 SEK (efter 18 februari 2018 +700 SEK)
Middag:       1600 SEK (efter 18 februari 2018 +600 SEK)
Lagstadgad moms 25 % tillkommer.
Även företag med hemvist utanför Sverige debiteras moms
i enlighet med gällande skattelagstiftning.


DELTAGARANMÄLAN
- skall ske via länken nedan.
- är bindande, men kan överlåtas i sin helhet till en (1) kollega på samma företag.

ÅTERBUD
skall lämnas skriftligen.
Återbud efter 18 februari 2018, halv avgift.
Uteblivande utan återbud, hel avgift.
 
BETALNING
Avgiften faktureras av Omnium,
betalningsvillkor 15 dagar från fakturadatum.

Försenad betalning medför avgift SEK 75 per påminnelse
samt dröjsmålsränta 2% per påbörjad månad

VAR NOGA MED ATT FYLLA I FULLSTÄNDIG
FAKTURERINGSADRESS OCH/ELLER FAKTURAREFERENS
SÅ UNDVIKS FÖRSENAD BETALNING OCH DÄRMED EXTRA AVGIFTER. 

Registrera dig här!


Frågor gällande deltagaranmälan
Lennart Stark
Omnium AB
+46 (0)70 749 15 07
lennart.stark(at)omnium.se
Uppdaterat 2018-02-20
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum