HemOm SGFAktuelltUtbildningarKunskapsbankKommittéerLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Grundläggningsdagen
GD17 - Program
GD17 - Utställare
GD17 - Kontakt
IN ENGLISH
Dagen-innan-GD
Kontakta oss / Contact us
 
Frågor gällande deltagande och utställning på Grundläggningsdagen:
Questions regarding participation and exhibition at The Foundation Day:
 

Lennart Stark
IN SITU - Omnium AB
+46 (0)70 749 15 07
lennart.stark(at)omnium.se


 
Fanny Tran
Omnium AB

fanny.tran(at)omnium.se

     

 
 
Övriga frågor besvaras av GD kommittén:
Other questions can be answered by the GD committee:


Anders Kullingsjö
Skanska
+46 (0)70 398 32 72
anders.kullingsjo(at)skanska.se
Pia Larch
Amiqa AB
+46 (0)70 774 40 55
pia(at)amiqa.se
Jonas Edin
ÅF
+46 (0)10 505 24 33
jonas.edin(at)afconsult.com
Anders Prästings
Ordförande i GD-kommittén
Chairman of the GD committee
Tyréns AB
+46 (0)73 061 33 90
anders.prastings(at)tyrens.se


Grundläggningsdagen (GD) riktar sig till entreprenörer, beställare, konsulter, myndigheter med flera inom grundläggningsområdet i vid bemärkelse.
Intresset för Grundläggningsdagen har glädjande nog spridit sig utanför Sveriges gränser. Numera finns varje år såväl konferensdeltagare som 
utställare från Norden och Europa på plats.

Huvudman för Grundläggningsdagen (GD) är SGF, Svenska Geotekniska Föreningen.
GD-kommittén inom SGF har som uppgift att planera och genomföra GD årligen, nu genomförd 38 gånger sedan 1978.

Arrangör är: IN SITU - Omnium AB


Uppdaterat 2017-04-25
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum