HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankKommittéerLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Grundläggningsdagen
Kuriosa
Utställare 2017
Kontakt
Kontakta oss / Contact us
 
Frågor gällande deltagande och utställning på Grundläggningsdagen:
Questions regarding participation and exhibition at The Foundation Day:
 

Lennart Stark
IN SITU - Omnium AB
+46 (0)70 749 15 07
lennart.stark(at)omnium.se


 
Fanny Tran
Omnium AB

sgf.fanny(at)gmail.com

     

 
 
Övriga frågor besvaras av GD kommittén:
Other questions can be answered by the GD committee:


Anders Kullingsjö
Skanska
+46 (0)70 398 32 72
anders.kullingsjo(at)skanska.se
Pia Larch
Amiqa AB
+46 (0)70 774 40 55
pia.larch(at)skanska.se
Lenita Tornéus
Trafikverket
+46 (0)72 142 11 36
lenita.torneus(a)trafikverket.se
Anders Prästings
Ordförande i GD-kommittén
Chairman of the GD committee
Tyréns AB
+46 (0)73 061 33 90
anders.prastings(at)tyrens.se


Grundläggningsdagen (GD) riktar sig till entreprenörer, beställare, konsulter, myndigheter med flera inom grundläggningsområdet i vid bemärkelse.
Intresset för Grundläggningsdagen har glädjande nog spridit sig utanför Sveriges gränser. Numera finns varje år såväl konferensdeltagare som 
utställare från Norden och Europa på plats.

Huvudman för Grundläggningsdagen (GD) är SGF, Svenska Geotekniska Föreningen.
GD-kommittén inom SGF har som uppgift att planera och genomföra GD årligen sedan 1978.

Arrangör är: IN SITU - Omnium AB


Uppdaterat 2017-10-04
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum