HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Kunskapsbank
Print-on-demand
SGF rapporter
SGF notat
SGF Metodblad
SGF/BGS Beteckningssystem
Carbon footprint
Dokumentation seminarier m.m.
BGS / BGK
Markvib
Minikurser
RISK
SGF syd
SGF väst
SGF öst
Instruktionsfilmer
SGFs Geofysikfilm
IEG tillämpningsdokument
Mallar och protokoll
Webbutbildning
Elearning
Åtgärdsportalen
Standard - föreskrift
Handbok om arbetsmiljö i förorenade områden


Dokumentation från seminarier, workshops, branschdagar

Under åren har det genomförts ett stort antal seminarier, workshops, branschdagar, temadagar inom ramen för SGF.

Nedan hittar du länkar till dokumentation av arrangemang som SGF väst genomfört


Arrangemang Datum Ansvarig Dokumentation
Geoteknik i planprocessen   2017-11-23 SGF Väst
 Presentation
Midsommarföreläsning: "Begrens Skade"  2017-06-15 SGF Väst   Presentation
SGF väst - workshop "Tunga maskiner på lös lera"  2016-12-07 SGF Väst  Presentation
       
   
Uppdaterat 2017-11-27
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum