HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankKommittéerLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Grundläggningsdagen
Sommarbrevet
Program 2017
Utställare 2017
Kontakt
IN ENGLISH
Dagen-innan-GD
Welcome to The Foundation Day (Grundläggningsdagen)
- the annual meetingplace for geotechnicians since 1978!

Thursday March 16th 2017

The venue, since the start 1978, is Stockholm International Fairs,
with the conference dinner at Grand Hôtel.


View the program

The Conference took place at the Stockholm International Fairs in Älvsjö, Stockholm. The day was rounded off with a banquet in the evening at the Winter Garden at Grand Hôtel, Stockholm.

The Foundation Day is the meeting point for people and companies in the geotechnical field (contractors, consultants, entrepreneurs, suppliers, students etc) with 700 participants and over 70 companies in the exhibition.

We are happy to note that over the last five years there has been an increase of people visiting the foundation day from other european countries. Obviously, international companies in the geotechnical field has focused on this day and has seen its potential.

Yours sincerely,
Anders Prästings
Chairman of the GD-committee

Feel free to contact us


The Foundation Day's partners 2017:


View this year's exhibitors
 

    Here's the program!
(Lectures with a swedish title is held in Swedish.)

 08:00

 09:00
 
Registration and coffee - The exhibition opens

Introduction – The Foundation Day committee welcomes us
 
   
 09:10   SESSION 1:
TRUBBEL / TROUBLE


Gamlestadens Resecentrum
Nicholas Lusack & Paul Doherty,
Sigma Civil AB/Gavin & Doherty Geosolutions

Tar byggherrar geotekniska risker på allvar?
Stefan Larsson et al., KTH

F - en SäkerHetsFaktor - Nya Rön o Rån
Göran Sällfors, Geoforce
   
 10:10   Price ceremony

¤    SGF's price for best master thesis work


¤    GULDPÅLEN

¤    The Sven Hansbo's price
The Foundation Day's partners 2017:


   
 10:30   Coffee break - an opportunity to visit the exhibition and mingle Coffee sponsor: sigma
   
 11:10


NB! Parallel sessions
 
SESSION 2A:
UNG I BRANSCHEN
/ YOUNG IN THE INDUSTRY


Jb2 med sänkhammarborrning
- på stora djup i Saltsjön

Jonatan Brattberg, WSP

Pålkranar som välter
- som man bäddar får man ligga

Fredrik Dahlgren, Skanska

Erfarenheter från utförandet
av en 28 m djup sekantpålevägg

Josefin Ogeman, Statens vegvesen
      SESSION 2B:
FoU - BL


Djupstabilisering med KC-skivor för förstärkning av djupa schakter
Razvan Ignat, KTH/Skanska

Möjligheter att minska stabilitetsrisker i raviner och slänter vid skogsbruk och exploatering
Karin Lundström et al., SGI/Skogsstyrelsen

Geofysisk kartläggning av sedimentdjup och strukturer i berg under vatten
Torleif Dahlin & Roger Wisén, LTH/Ramböll
   
 12:15   Lunch - and an opportunity to visit the exhibition and mingle
 
   
 13:25


NB! Parallel sessions
 
SESSION 3A:
KNÄCK KODEN
/ CRACK THE CODE


Branschkurage
Fredrik Asklund & Mikael Creütz, Züblin/Golder

Är du säker på geomodellen?
Mats Svensson, Tyréns

Nya sponthandboken
Anders Kullingsjö et al., Skanska/Arbetsgruppen
för nya sponthandboken (Pålkommissionen)
      SESSION 3B:
FoU - AL


Energipålar - Ett fältförsök
Anders Bergström, CTH/NCC

Large scale shearing tests on a rockfill material from Turkey
Qi Jia et al., LTU

Akustisk jord- och bergsondering
Rainer Massarsch & Carl Wersäll,
Geo Risk & Vibration Scandinavia AB/KTH
   
 14:30   Coffee break - an opportunity to visit the exhibition and mingle Coffee sponsor: sigma
   
 15:15   SESSION 4:
STORA DIMENSIONER / LARGE DIMENSIONS

(och ännu mera trubbel…) / (and some more trouble...)

Nya metrostationen vid Bond Street i London
Per Friberg, WSP

Kirunas stadsflytt ur ett geotekniskt
perspektiv
Eric Carlsson & Tobias Sundqvist, Tyréns

Är trubbel bara hopplöst och jobbigt?
- reflektioner över en färdig Hallandsåstunnel
Robert Sturk, Skanska
   
 16:25   Conclusion
The Chairman of SGF
 
   
 19:00   Dinner
with entertainment at Grand Hôtel in Stockholm
(Preregistration required.)
 
   
  .  

The Foundation Day (GD) is hosted by the Swedish Geotechnical Society - SGF
The GD-committee plans and executes the annual Foundation Day as their main task.

Technical organizer is: IN SITU - Omnium AB - www.omnium.se


Uppdaterat 2017-05-02
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum