HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Kunskapsbank
Print-on-demand
SGF rapporter
Rapport risker i byggprojekt
Fälthandbok - Geoteknik
Fälthandbok - förorenade områden
SGF notat
SGF Metodblad
SGF/BGS Beteckningssystem
Carbon footprint
Dokumentation seminarier m.m.
Instruktionsfilmer
SGFs Geofysikfilm
IEG tillämpningsdokument
Mallar och protokoll
Webbutbildning
Elearning
Åtgärdsportalen
Standard - föreskrift
Handbok om arbetsmiljö i förorenade områden


SGF rapport 2:2014 Riskidentifiering - metoder för att hitta hot och möjligheter


Nu finns SGFs rapport 2:2014 att beställa eller ladda ner. Gå till SGF-publikationer.

Om innehållet i rapporten:

I den svenska standarden SS-ISO 31000: 2009 Riskhantering – Principer och riktlinjer, definieras risk som ”osäkerhetens effekt på mål”. Det påpekas också i en anmärkning att ” En effekt är en avvikelse från det förväntade – positiv och/eller negativ”. Med denna definition vill man bland annat visa på värdet av riskhantering som en del i den totala projekthanteringen.

Detta, att försöka bedöma hur stora osäkerheterna är och vad de kan innebära är ingenting nytt inom geotekniken, vi står ju dagligen inför olika beslut och där det är risker förknippade med varje möjlig lösning. Vi är vana vid osäkerheter och har vant oss vid att hantera dem på olika sätt.

Inom riskhanteringen finns det utvecklat formaliserade verktyg, som ibland kan betydligt effektivare än dem vi vanligen använder. SGF vill med dessa metodbeskrivningar för riskhantering göra ett antal sådana riskverktyg mer lättillgängliga för den praktiserande geoteknikern.
Uppdaterat 2019-11-22
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum