HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Kunskapsbank
Print-on-demand
SGF rapporter
Rapport risker i byggprojekt
Fälthandbok - Geoteknik
Fälthandbok - förorenade områden
SGF notat
SGF Metodblad
SGF/BGS Beteckningssystem
Carbon footprint
Dokumentation seminarier m.m.
Instruktionsfilmer
SGFs Geofysikfilm
IEG tillämpningsdokument
Mallar och protokoll
Webbutbildning
Elearning
Åtgärdsportalen
Standard - föreskrift
Handbok om arbetsmiljö i förorenade områden


SGF rapport 1:2016 Jordarters indelning och benämning

Nu finns SGFs rapport 1:2016 att beställa eller ladda ner. Gå till SGF-publikationer.

Om innehållet i rapporten:

Denna reviderade utgåva av Jordarternas indelning och benämning, har som huvudsyfte att bevara en mycket informativ rapport med bland annat beskrivningar av svensk geologi och med direkt koppling till geotekniska beskrivningar och problemställningar.

Vidare skall den ge en bredare information och bakgrund om aktuella laboratorieprovningar än den som direkt beskrivs i gällande standarder. Det innebär bland annat att de direkta beskrivningarna av provningstekniker har anpassats till gällande standarder och ger en mer informativ beskrivning än vad som framkommer i en standard.
Uppdaterat 2019-11-22
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum