HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Kunskapsbank
Print-on-demand
SGF rapporter
Rapport risker i byggprojekt
Fälthandbok - Geoteknik
Fälthandbok - förorenade områden
SGF notat
SGF Metodblad
SGF/BGS Beteckningssystem
Carbon footprint
Dokumentation seminarier m.m.
Instruktionsfilmer
SGFs Geofysikfilm
IEG tillämpningsdokument
Mallar och protokoll
Webbutbildning
Elearning
Åtgärdsportalen
Standard - föreskrift
Handbok om arbetsmiljö i förorenade områden


SGF rapport 2:2016 Akustisk Jb-sondering, resultat etapp 2

Nu finns SGFs rapport 2:2016 att beställa eller ladda ner. Gå till SGF-publikationer.

Notera att bilagorna till denna rapport finns redovisade i ett separat dokument.

Om innehållet i rapporten:

Föreliggande rapport beskriver resultaten från andra etappen av ett SGF finansierat projekt där akustiska mätningar utfördes i samband med jord-berg (Jb) sondering. Syftet med första etappen har varit att undersöka hypotesen, att seismiska vågor, som genereras vid Jb-sondering, innehåller information om de genomborrade jordlagrens materialegenskaper.

Vid de seismiska mätningarna användes triaxiella geofoner och accelerometrar, som placerades på olika avstånd från borrpunkten. En fördel med akustisk mätning är att den kan utföras oberoende av Jb-sonderingen. Resultaten från etapp 1 har redovisats i rapporten ”SGF Notat 1:2016 Akustisk JB-sondering - Resultat från etapp 1”, Massarsch (2016).

Slutsatsen från de seismiska mätningarna i etapp 1 och 2 är att mätningen av vibrationssignalens tre komponenter ger kompletterande information om det genomborrade materialets material- och hållfasthetsegenskaper.
Uppdaterat 2019-11-22
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum