HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Kunskapsbank
Print-on-demand
SGF rapporter
Rapport risker i byggprojekt
Fälthandbok - Geoteknik
Fälthandbok - förorenade områden
SGF notat
SGF Metodblad
SGF/BGS Beteckningssystem
Carbon footprint
Dokumentation seminarier m.m.
Instruktionsfilmer
SGFs Geofysikfilm
IEG tillämpningsdokument
Mallar och protokoll
Webbutbildning
Elearning
Åtgärdsportalen
Standard - föreskrift
Handbok om arbetsmiljö i förorenade områden


SGF rapport 1:2017 Metodik för bestämning av skjuvhållfasthet - en vägledning

Nu finns SGFs rapport 1:2017 att beställa eller ladda ner. Gå till SGF-publikationer.

Om innehållet i rapporten:

Rapporten syftar till att förtydliga de kvalitetskrav som rimligen kan/bör/skall ställas på geotekniska undersökningar som syftar till att bestämma den odränerade skjuvhållfastheten för en lera.

I denna rapport lämnas även kompletterande rekommendationer för hur specialiserade försök (direkta skjuvförsök, triaxialförsök och CRS-försök) bör utföras, tolkas och redovisas.

Rapporten innehåller:
- Arbetsgång vid bestämning av Cu
- Provtagning och planering
- Direkta skjuvförsök
- Triaxialförsök
- CRS-försök


Uppdaterat 2019-11-22
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum