HemOm SGFAktuelltUtbildningarKunskapsbankKommittéerLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Aktuellt
SGFs kalender 2017
Bilder - Dagen-innan-GD 2017
Bästa Examensarbete 2016
Sven Hansbos Pris 2017
Rolf Brinks Pris 2017
Bilder - GD 2017 med middag
Print-on-demand
Grundläggningsdagen
Äldre information


Dagen  innan GD  2017-03-15

Dagen innan GD blev en dag med ny kunskap och möjlighet till nya kontakter.

Det började med lunch och sen....

Mini-kurser med engagerade föreläsare gav mersmak....

Sven

Göran flankerad av Per-Evert


Bilder från exjobbspresentationerna presenteras separat


Årsmöte med stort tack till de som lämnar sina uppdrag

Pia och Åsa tackas för förtjänstfulla insatser i styrelsen.


Håkan tackades för ett väl genomfört uppdrag som sammankallande för valberedningen.


Därefter följde mingel med musikUppdaterat 2017-03-20
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum