HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Aktuellt
SGF Föreningsstämma 2019
Bästa Examensarbete 2018
Årsmötet 2019 i bilder
Sven Hansbos Pris 2019
Rolf Brinks Pris 2019
Grundläggningsdagen
SGF rapport 2:2017 MER
SGF rapport 1:2014 Riskhantering Engelsk
Nytt från högskolan
Äldre information
2018
2017
SGFs kalender 2017
Rolf Brinks Pris 2017
Sven Hansbos Pris 2017
Bästa Examensarbete 2016
Bilder - Dagen-innan-GD 2017
Bilder - GD 2017 med middag
SGF Föreningsstämma 2017
2016
2015
2014Rolf Brinks pris

Rolf Brinks pris delas ut vartannat år till person som har vidgat geoteknikens gränser och gärna vågat göra något annorlunda. Pristagaren skall ha utökat arbetsområdet och ökat marknaden för geotekniker.

Prisnämnden hade följande motivering till att utse årets pristagare.

Han har genom sin kompetens, hängivna engagemang samt nyfikenhet för det okända vidgat arbetsfältet för geotekniker i södra Sverige och speciellt i Skåne. Han har ofta haft en central roll i stora strategiskt viktiga samhällsprojekt där han gjort avtryck på utformning och utförande genom att framhålla vikten av ett sunt geotekniskt tänkande.

Hans lättsamma sätt har varit en framgångsfaktor för sin roll som konsult vilket han nyligen har fört vidare in i det egna företaget. Han är verksam både som projektör och som resurs i entreprenörsnära roller genom produktionstekniskt stöd.

Han har även visat stort intresse för att vidareutveckla branschgemensamma arbetssätt och på så vis framhållit betydelsen av geotekniken. Sammantaget har Henrik Möller uppfyllt prisets krav på att vidga geoteknikerns arbetsområde och inflytande.


GRATTIS Henrik!Uppdaterat 2017-03-20
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum