HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankKommittéerLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Sök

SGF Kurs 2017

Kursnamn:                           Pålprojektering (PK)
[3-300-01-171]

Datum: 18-19 oktober 2017
Ort/lokal: Yasuragi, Stockholm
Antal dagar: Två
Internat: Ja
Anmälan: Kontakta kursadministratören:
Lennart Stark
lennart.stark@omnium.se
070-749 15 07

Program


Beskrivning: Pålgrundläggning är en vanlig grundläggningsmetod för byggnader och anläggningar i Sverige och utomlands. Dimensionering av pålgrundläggning - pålprojektering- innebär att beräkna och bestämma både jordens geotekniska bärförmåga och pålens konstruktiva bärförmåga. Pålkommissionen har tagit fram denna grundläggande kurs i Pålprojektering och i samarbete med SGF ingår den i SGFs kurskatalog och kursvecka. Pålkommissionen arbetar även på att skapa en kurs på Nivå Hög där innehållet i denna kurs i Pålprojektering är ett förkunskapskrav.

Kursen avser att ge deltagarna en kännedom om pålars grundläggande (!) funktionssätt, de vanligaste påltyperna och hur man dimensionerar och verifierar pålgrundläggning.
Kursen behandlar vilka geotekniska undersökningar som bör utföras och hur dessa utvärderas.  
Omgivningspåverkan från pålningsarbete och upprättande av kontrollprogram ingår i kursen.

Placering kursmatris: Nivå mellan

Kursmål: Målsättningen är att deltagarna efter kursen ska förstå skillnaderna mellan olika påltyper och när dessa används optimalt ur ett geotekniskt och konstruktionsmässigt perspektiv samt med avseende på omgivningspåverkan. Deltagarna ska kunna planera och utvärdera geotekniska undersökningar för pålprojektering. Deltagarna ska kunna förstå och tillämpa rådande dimensioneringsregler samt känna till vilka styrande dokument som åberopas. Målsättningen är också att deltagarna ska känna till vilka förfrågnings- och bygghandlingsdokument som berör eller behandlar pålning i olika entreprenadformer etc.
Målgrupp: I första hand geotekniker och konstruktörer men även till projekteringsledare, byggledare, platschefer inom mark/grund. Kursen är lämplig för konsult-, entreprenör- och beställarsidan.

Förkunskapskrav: Det rekommenderas att deltagarna har minst två års erfarenhet av geotekniska beräkningar eller konstruktionsarbete,
dvs. har grundläggande kunskaper inom geoteknik, jordmekanik och konstruktion inom stål och armerad betong.

Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
Meddelas i god tid före kurstillfället.
Kunskapsverifiering: Skriftligt prov. 
Krav för kursintyg: Kursintyg delas ut till deltagare som uppfyller följande krav:
- minst 90% närvaro på kursen
- samt 75% rätt på tentamen

Avgift: 11 000 SEK. I avgiften ingår kursdokumentation, måltider enligt program samt logi.
Rabatt för anställd vid PK medlemsföretag eller SGF medlem 1 000 SEK.
Lagstadgad moms tillkommer.

Anmälan är bindande. Avbokningsregler hittar du HÄR

Föreläsare:

Peter Alheid, Hercules Grundläggning AB
Gary Axelsson, ELU Konsult AB
Håkan Karlsson, Skanska Sverige AB

Kursansvarig person: Olle Båtelsson, TRV
Kursansvarig kommitté: Pålkommissionen   
Administratör: Omnium Kompetensutveckling, Lennart Stark
lennart.stark@omnium.se alt 070-749 15 07


 


Uppdaterat 2017-10-13
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum