HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankKommittéerLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Aktuellt
SGF rapport 2:2017 MER
SGF rapport 1:2014 Riskhantering Engelsk
SGF utvärdering 2017
SGFs kalender 2017
Januari 2017
Februari 2017
Mars 2017
April 2017
Maj 2017
Juni 2017
Juli 2017
Augusti 2017
September 2017
Oktober 2017
November 2017
December 2017
SGFs kalender 2018
Bilder - Dagen-innan-GD 2017
Bästa Examensarbete 2016
Sven Hansbos Pris 2017
Rolf Brinks Pris 2017
Bilder - GD 2017 med middag
Print-on-demand
Grundläggningsdagen
Äldre information
Nytt från högskolan


Juni 2017

En fältgeoteknikers arbete är full av äventyr.

Geoteknisk undersökning inför utbyggnad av eventuell båthamn i Stockholm.

Anneli Karlsson fältgeotekniker på cowi och Geotech 604DD.

Vi fick även in ett mail från Maria Trapp på WSP som berättar detta som ytterligare information:

"Jag skriver nu för jag gärna vill förmedla information angående juni månads kalenderbild. Den på borrvagnen i ett hav av Jättebalsamin.
Jättebalsamin är en mycket invasiv växt som kommit till Sverige. Den tillhör inte vår ursprungliga fauna.

Den sprider sig snabbt och effektivt och slår ut all annan vegetation där den inte bekämpas. Den tar över den naturliga och den låga vegetationen och sprider på sensommaren en unken lukt som man gärna är utan.

Den kommer ursprungligen från Himalaya i Asien och det är mycket bekymmersamt att så få känner till problemen med växten och helt aningslöst sprider frön vidare. Jag tänker på detta och får smått panik när jag ser borrvagnen. Vi har stora bekymmer på vårt lantställe och jag lägger många timmar på mekanisk bekämpning varje sommar."

 

http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/hotade-vaxter-och-djur/Invasiva%20arter/Invasiva%20arter-s%C3%A4rtryck-enkelt.pdf
Q: Varför blev mulljorden så upprörd när han kom till USA?
A: Becouse everyone treated him like dirt.


Uppdaterat 2017-06-07
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum