HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankKommittéerLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Grundläggningsdagen
Sommarbrevet
Program 2017
Utställare 2017
Kontakt
IN ENGLISH
Dagen-innan-GD
GD sommarbrev   The GD summer letter

Grundläggningsdagen 2018 – Stött och blött!

Sommarsemestern närmar sig med stormsteg, men innan dess vill vi i GD-kommittén informera om Grundläggningsdagen 2018. Förberedelserna för nästa års evenemang har påbörjats, och för att upprätthålla våra goda traditioner med intressanta och aktuella föredrag behöver vi er hjälp.

Grundläggningsdagen 2018 (GD 2018) – alla svenska geoteknikers årliga branschdag sedan 1978 – kommer äga rum torsdag 15 mars 2018 (v 11). Som vanligt håller vi till på Stockholmsmässan i Älvsjö med efterföljande middag på Grand Hôtel.

Glöm inte ”Dagen-innan-GD”. Mingel, årsmöte och presentationer av nominerade examensarbeten. Håll ögonen öppna för separat information.

GD 2018 har följande fyra huvudteman:
  • Hög på vatten (Alla har vi ställts inför problem med vatten – höga grundvattentryck, vid byggnationer i vatten, eller vid anpassningar för framtida klimatförändringar - Är juridiken på din sida, vems grundvattensänkning är vems? Kort och gott, ett tema som innefattar det mesta som är blött)

  • Ung i branschen 2.0 (En modern klassiker återkommer – För dig under 35 år! Seniora, hjälp till att lyfta fram/uppmuntra våra yngre. Ordet är fritt!)

  • Begränsad frihet!? (Många aktörer på liten yta – tekniksamverkan mellan och inom projekt - när gränserna för byggområdet suddas ut (fastighetsbildning i 3D?). Kan också innefatta diskussioner kring begränsad frihet i form av hämmande (eller stöttande) regelverk.)

  • Höga berg och djupa dalar (Geoteknik för höga byggnader och djupa schakter)
Likt föregående år kommer det under delar av dagen att hållas parallella sessioner, där den ena är anknuten till de fyra huvudteman ovan och den andra fokuserar på FoU-projekt i branschen.

Om Du har idéer till föredrag eller vill vara med och hålla föredrag skickar du ditt förslag (högst en A4-sida) till oss senast den 31 augusti 2017.
Förslagen skickas till Pia Larch
och F&U-sessionerna till Anders Kullingsjö

Vi önskar er en härlig semester och hoppas på många och goda förslag till föredrag. Hoppas vi ses på GD 2018!

Hälsningar
/GD-kommittén
  The Foundation Day 2018 – Support and wet!

Summer and holidays are near, but before you go on your long awaited time off, we would like to take this opportunity to inform you about The Foundation Day 2018 (GD 2018).

During spring, the GD-committee have started the work on the 2018 event. The Foundation Day 2018 will take place on Thursday March 15th 2018. As usual, we are located at the Stockholm International Fairs, and the conference dinner will be held at Grand Hôtel.

Don’t forget “The-day-before Foundation Day”. In the evening you will be given the opportunity to hear presentations from the nominated Master Thesis award. Stay tuned for separate information.

GD 2018 has four main themes:
  • High on water (All of us have been faced with water problems - high groundwater pressure, water construction, or adaptations for future climate change. Is the law on your side, who is responsible for the groundwater drawdown? In short, a theme that includes most of what is wet)

  • Young in the industry 2.0 (A modern classic returns - For those below 35 years of age! Seniors, help us to encourage our young engineers. The word is free!)

  • Limited freedom!? (Many actors in a limited space - collaboration between and within projects, when the boundaries of the construction area are erased (real estate formation in 3D?). Can also include limited freedom in the form of inhibiting (or supporting) regulations.)

  • High mountains and deep valleys (Geotechnics for tall buildings and deep shafts)
In order to maintain our good traditions with interesting and current presentations, we need your help. If you have ideas for presentations or want to participate as a speaker, send your proposal (maximum one page) to us no later than August 31th  2017.

Proposals are sent to:
Pia Larch
+46 (0)70 774 40 55 and for the R&D-sessions to Anders Kullingsjö +46 (0)70 398 32 72

We wish you a wonderful holiday and hope to receive many suggestions for presentations. See you at GD 2018!

Best regards
/The Foundation Day Committee
Uppdaterat 2017-08-28
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum