HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Aktuellt
Extra föreningsstämma 2018
Bästa Examensarbete 2017
Bilder - Dagen-innan-GD 2018 samt årsmöte
Sven Hansbos Pris 2018
Bilder - GD 2018 med middag
SGFs Pris 2018
SGF Föreningsstämma 2018
NYA SGF 2018
Nya SGF - förhandsinformation
Reviderad Tankebild ny organisation SGF
Enkätsvar 2017-07-17
Tankebild ny organisation SGF
SGFs kalender 2018
Grundläggningsdagen
Dagen-innan-GD 2018
SGF rapport 2:2017 MER
SGF rapport 1:2014 Riskhantering Engelsk
Nytt från högskolan
Äldre information


Utvärdering av SGF 2017

SGF är en växande förening med idag ca 1500 medlemmar, 10 kommittéer och 4 lokalavdelningar. Föreningen har ett stort utbud av kurser (ca 30 st) och driver flertalet projekt. Samverkan sker med flera andra aktörer för att påverka utvecklingen i branschen. SGF är även engagerad internationellt. Sedan slutet av 2016 så omfattar SGFs verksamhet jord, berg, vatten och miljö.

Under 2016 har frågan lyfts, om nuvarande organisation och arbetsfördelning är den mest optimala för att skapa goda förutsättningar för föreningen.

Vid föreningsstämman 2017 så beslutades att en utvärdering av nuvarande verksamhet skulle genomföras, som kritiskt synade såväl nuvarande verksamhet som framtidsplaner. Målsättningen är att föreslå en organisation som bättre svarar mot föreningens behov och som skapar förutsättningar för en fortsatt livaktig förening.

Läs mer om uppdraget i denna pdf.

Under våren 2017 träffades styrelsen, lokalavdelningar och kommittéer och diskuterade. Resultatet är en lång lista med möjligheter över vad föreningen kan vara. SGF – Vad och Hur utkast 2017-05-24.pdf

Under sommaren 2017 genomfördes en enkät. Denna tillsammans med diskussioner vid olika möten inom SGF gav  en reviderad tankebild för SGFs framtida organisation.

I samband med SGFs planeringsdagar i november, så gjordes ännu en genomlysning av förslaget. Resultatet har nu formulerats i bild och ord. En förhandskopia hittar du på följande länk.

Har du synpunkter så behöver du maila dom till info@sgf.net senast 2018-02-15, för att de ska kunna beaktas i det förslag som presenteras på föreningsstämman, 2018-03-14.


Uppdaterat 2018-02-04
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum