HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankKommittéerLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Aktuellt
SGF rapport 2:2017 MER
SGF rapport 1:2014 Riskhantering Engelsk
SGF utvärdering 2017
Tankebild ny organisation SGF
Enkätsvar 2017-07-17
Reviderad Tankebild ny organisation SGF
SGFs kalender 2017
Bilder - Dagen-innan-GD 2017
Bästa Examensarbete 2016
Sven Hansbos Pris 2017
Rolf Brinks Pris 2017
Bilder - GD 2017 med middag
Print-on-demand
Grundläggningsdagen
Äldre information
Nytt från högskolan


Utvärdering av SGF 2017

SGF är en växande förening med idag ca 1500 medlemmar, 10 kommittéer och 4 lokalavdelningar. Föreningen har ett stort utbud av kurser (ca 30 st) och driver flertalet projekt. Samverkan sker med flera andra aktörer för att påverka utvecklingen i branschen. SGF är även engagerad internationellt. Sedan slutet av 2016 så omfattar SGFs verksamhet jord, berg, vatten och miljö.

Under 2016 har frågan lyfts, om nuvarande organisation och arbetsfördelning är den mest optimala för att skapa goda förutsättningar för föreningen.

Vid föreningsstämman 2017 så beslutades att en utvärdering av nuvarande verksamhet skulle genomföras, som kritiskt synade såväl nuvarande verksamhet som framtidsplaner. Målsättningen är att föreslå en organisation som bättre svarar mot föreningens behov och som skapar förutsättningar för en fortsatt livaktig förening.

Läs mer om uppdraget i denna pdf.

Under våren har styrelsen, lokalavdelningar och kommittéer träffats och diskuterat. Resultatet är en lång lista med möjligheter över vad föreningen kan vara. SGF – Vad och Hur utkast 2017-05-24.pdf

Under sommaren genomfördes en enkät. Denna tillsammans med diskussioner vid olika möten inom SGF har nu gett en reviderad tankebild för SGFs framtida organisation.

Här kan du läsa mer om den reviderade tankebilden. Tyck gärna till och återkom till info@sgf.net med dina synpunkter senast den 25 oktober.


Uppdaterat 2017-09-25
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum