HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankKommittéerLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Aktuellt
SGF rapport 2:2017 MER
SGF rapport 1:2014 Riskhantering Engelsk
SGF utvärdering 2017
SGFs kalender 2017
Januari 2017
Februari 2017
Mars 2017
April 2017
Maj 2017
Juni 2017
Juli 2017
Augusti 2017
September 2017
Oktober 2017
November 2017
December 2017
SGFs kalender 2018
Bilder - Dagen-innan-GD 2017
Bästa Examensarbete 2016
Sven Hansbos Pris 2017
Rolf Brinks Pris 2017
Bilder - GD 2017 med middag
Print-on-demand
Grundläggningsdagen
Äldre information
Nytt från högskolan


Augusti 2017

Månadens bild är tagen av Hjördis Löfroth, Statens geotekniska institut.

Så här skriver Hjördis om bilden:
Augusti bilden är tagen längs Ångermanälven och visar de branta slänterna med en ”släppa”/litet skred mitt i hagen. Man kan fundera över inverkan av växtlighet på stabiliteten och likaså inverkan av betande djur (får)….

Ett får är mer driftssäkert än en gräsklippare, men är det som Hjördis skriver att de kanske ger andra negativa effekter?


Månadens ordspråk:
Q: Om H2Oär formeln för vatten, vad är då formeln för is?
A: H2O i kubikUppdaterat 2017-08-14
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum