HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
Aktuellt
Bästa Examensarbete 2022
SGF Föreningsstämma 2023
Grundläggningsdagen
NGM 2024
Nytt från högskolan
Äldre information
2022
2021
2020
2019
2018
2017
SGFs kalender 2017
Januari 2017
Februari 2017
Mars 2017
April 2017
Maj 2017
Juni 2017
Juli 2017
Augusti 2017
September 2017
Oktober 2017
November 2017
December 2017
Rolf Brinks Pris 2017
Sven Hansbos Pris 2017
Bästa Examensarbete 2016
Bilder - Dagen-innan-GD 2017
Bilder - GD 2017 med middag
SGF Föreningsstämma 2017
2016
2015
2014
SGF rapport 2:2017 MER
SGF rapport 1:2014 Riskhantering Engelsk


September 2017

Månadens bild är tagen av Teddy Johansson, Bjerking

Miljöhandläggaren, Jessika Harbom och fältgeoteknikern, Mats Jansson utför av geo-och miljötekniska undersökningar i projektet ”Norrtälje hamn”. I den nya stadsdelen planeras 2 000 nya bostäder i det attraktiva, men på grund av svåra markförhållanden, utmanande hamnområdet.

Utgångspunkten har varit en geo-och miljöteknisk undersökning bestående i ca 500 undersökningspunkter, inom ett område på c:a 15 hektar. Området har tidigare haft en omfattande hamnverksamhet för bland annat styckegodshantering och hantering av bulkgods, med framför allt jord och spannmål från hela Roslagen genom silolagring/hantering, och bulkgodshantering av (trä)flis, samt varit hemvist för småindustri med olika ”kvaliteter”.

Inom området finns bland annat en deponi om c:a 1 ha som flyttat ut strandlinjen 70-80 m i havet. I deponin fanns stora tillgångar med miljöfarligt avfall och har, vartefter den utvecklats blivit fotbollsplan och ishockeyplan på 50-talet ( i en undersökningspunkt hittades en fotboll på 4 m-nivån under markytan). Under 60- och 70-talet var den ett kö-område för fordon som skulle med färjan till Åbo, eller Mariehamn och slutligen under 80-, 90-talet en anläggning/uppställningsplats för Saabbilar som anlänt från Saabs monteringsanläggning i Nystad, Finland.

Hamnen är som vanligt attraktiv för bostäder men har stora utmaningar på grund av de alltid svåra markförhållandena. I slutet av 80-talet inträffade ett större markbrott i kaj med spontras som följd av en temporär lagring av ett stort jordupplag på kajområdet.


Månadens ordspråk:
Q: Vad sa den japanska miljögeoteknikern innan han dog?
A: Cyan-ara!
Uppdaterat 2017-09-13
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum