HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Anmälningsformulär 2024
Webbutbildning
Vanliga frågor
Kurshistorik
Seminarier & minikurser
Förslagslåda - kursutveckling
Externa kurser
Välkommen till ett seminarium av Byggnadsgeologiska kommittén inom SGF

Energibrunnar och undermarksbyggande - går det att samordna?
 
Datum och tid Onsdag 25 oktober, kl 13:00 - 16:00 
Plats Wallenbergaren, Näringslivets Hus, Storgatan 19, 114 52 Stockholm 
Bakgrund
Installation av borrade energibrunnar ökar inom de större tätorterna i Sverige. Borrhålen sträcker sig ner till 200-300 meter under markytan. Samtidigt vill samhället utnyttja undermarken för utbyggnad av infrastruktur. Inom ramen för såväl Stockholms- som Sverigeförhandlingen planeras inom Stockholms län flera nya spårtunnelprojekt. Likaså planeras tunnlar för att försörja staden med system för kraft, avlopp och vatten. Energibrunnarna hamnar då i vägen för utbyggnaden av dessa undermarksanläggningar.
I flera av de nya husbyggnadsprojekten planeras även för batterier av borrade energibrunnar.
Syfte med seminariet Byggnadsgeologiska kommittén inom SGF (Svenska Geotekniska Föreningen) avser att under en
eftermiddag belysa frågan och diskutera hur de borrade brunnarna påverkar stadens framtida planering av undermarken.
Kan vi underlätta processen för en ömsesidig planering och utnyttjande av undermarken? 
Program  Introduktion till frågeställningen
Curt Wichmann, SGF

Juridiska aspekter på energibrunnar och tunneldrivning
Karin Hernvall, Advokatfirman Åberg

Grundvatten – en tillgång eller ändlig resurs
Fredrik Mossmark, SGU

Exempel på större underjordiska infrastrukturprojekt
Björn Kvist, Sweco 
Seminariets upplägg  Tanken är att ovanstående föredragningar ska inleda en diskussion mellan parterna i auditoriet. Moderator kommer att vara advokat Nils Ryrberg, Advokatfirman Åberg, som har mångårig erfarenhet av tillståndshantering för undermarksanläggningar. 
Målgrupp  Seminariet vänder sig till flera olika yrkeskategorier som till exempel tekniska konsulter, jurister,
projektledare, kommunrepresentanter och entreprenörer. 
Avgift 600 SEK. I avgiften ingår em-kaffe. Lagstadgad moms tillkommer.
Avgiften faktureras. Betalningsvillkor 30 dagar. 
Återbud Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas (i sin helhet) till kollega på samma företag. 
Frågor Lennart Stark, lennart.stark@omnium.se alt. 070-749 15 07
Seminarieansvarig  Curt Wichmann, curt.bergboken@telia.com alt 070-415 26 66 
Anmälan Anmäl dig här!  
   
   
Uppdaterat 2017-12-05
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum