HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankKommittéerLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Aktuellt
SGF rapport 2:2017 MER
SGF rapport 1:2014 Riskhantering Engelsk
SGF utvärdering 2017
SGFs kalender 2017
Januari 2017
Februari 2017
Mars 2017
April 2017
Maj 2017
Juni 2017
Juli 2017
Augusti 2017
September 2017
Oktober 2017
November 2017
December 2017
SGFs kalender 2018
Bilder - Dagen-innan-GD 2017
Bästa Examensarbete 2016
Sven Hansbos Pris 2017
Rolf Brinks Pris 2017
Bilder - GD 2017 med middag
Print-on-demand
Grundläggningsdagen
Äldre information
Nytt från högskolan


Oktober 2017

Månadens bild är tagen av Hjördis Löfroth, SGI

Bilden visar flygmätningar nära Lödöse med AEM (Airborne electromagnetic measurements) som genomförts i ett forskningsprojekt för att bedöma om metoden kan användas för kartläggning av områden med (eller utan) förutsättningar för kvicklera.Månadens ordspråk:
Q: Varför växer de nyplanterade blommorna så dåligt i geofysikerns trädgård?
A: Han stampar alltid på dom för att få bra markkontakt
Uppdaterat 2017-10-02
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum