HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Kurser
Vanliga frågor
Vårveckan 2018
Höstveckan 2018
Förorenade områden
Anmälningsformulär
Kurshistorik
Webbutbildning
Seminarier & minikurser
E-learning
Dokumentation

[3-280-02-181]  Grunder geoteknik i tidiga skeden (PBL)
 
Datum: Nästa kursdatum ännu ej fastställt

Ort & lokal: Stockholm
Antal dagar: 1 dag
Internat: Nej
Program:

Anmälan: Kontakta kursadministratören vid eventuella frågor.

Kursbeskrivning: Om rätt frågor ställs i tidiga skeden, så kan enkla justeringar av den planerade byggnationen göra att det blir en bättre teknisk lösning, man bygger på rätt plats och kostnaderna minskar. I kursen tittar vi närmare på hur en sk. skrivbordsstudie kompletterat med platsbesök kan användas för att i tidiga skeden skaffa sig en översiktlig bild av de geotekniska förutsättningarna i området. Vi går igenom de frågor som man bör kunna besvara i en utredning för detaljplan respektive bygglov. För att undvika kostnader/problem i senare skeden så finns det ett antal varningstrianglar som vi tillsammans kommer att identifiera under kursen.

Under kursdagen kommer vi även att diskutera följande frågor:
Vad är det för skillnad på geoteknisk undersökning, geoteknisk utredning och geoteknisk projektering? När ska vi göra en geoteknisk undersökning? Hur omfattande? Vad kostar det? Hur ska den information som tas fram redovisas/presenteras? Vilka dokumenttyper ska användas? Vilka regelverk styr och vilka krav måste vi minst uppfylla? Vilket ansvar har jag?
Placering kursmatris: Block 2 Grunder - Geoteknik/ingenjörsgeologi. Nivå låg/mellan
Kursmål: Efter kursen ska du bland annat:
- Utifrån tillgängligt material kunna bedöma om det finns geotekniska varningstrianglar i området
- Veta behoven och kraven vid detaljplan samt vid hantering av bygglovsärenden
- Veta när kompletterande geotekniska undersökningar och utredning behöver göras.
- Kunna tillämpa kraven i regelverken för att säkerställa att tillräcklig information för beslut finns framme
- Veta hur tillgänglig information ska presenteras
Målgrupp: Kursen riktar sig till konsulter som handlägger geotekniska utredningar i tidiga skeden, samt till handläggare på kommunen som ansvarar för detaljplaner, bygglov och samhällsplanering.
Förkunskapskrav: Inga specifika krav, men en fördel om man har en viss baskunskap i geologi och geoteknik.
Typ av kurs
inkl antal dagar:
 
Kursen är en traditionell endagskurs, med presentationer varvat med diskussion och grupparbeten.
Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
Vid kursen kommer kurspärm att delas ut som innehåller erforderligt material under kursen, tillsammans med åhörarkopior.
Kunskapsverifiering: Tenta med kryssfrågor.
Krav för kursintyg: Kursintyg delas ut till deltagare som uppfyller följande krav:
- Minst 90% närvaro på kursen
- samt 75% rätt på tentamen
Avgift: 5 500kr exkl moms som faktureras.
SGF medlem får 500 kr rabatt på ovanstående pris.

I avgiften ingår dokumentation och lunch. Kostnad för övernattning INGÅR INTE och bokas av deltagaren själv.
Anmälan är bindande och vid avbokning senare än 3 veckor innan kursstart debiteras hela avgiften.
Överlåtelse av plats till kollega på företaget är tillåtet.
Föreläsare: Håkan Garin, GeoVerkstan
Gunilla Franzén, GeoVerkstan
Kursansvarig: Håkan Garin, GeoVerkstan
Ansvarig kommitté: SGF Standarder
Kursadministratör: Lennart Stark, Omnium Kompetensutveckling, lennart.stark@omnium.se, 070-749 15 07


Uppdaterat 2018-09-05
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum