HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Kurser
Vanliga frågor
Vårveckan 2018
Höstveckan 2018
Förorenade områden
Anmälningsformulär
Kurshistorik
Webbutbildning
Seminarier & minikurser
E-learning
Dokumentation

[3-230-06-181]  Ostörd provtagning i lerjordar - kolvprovtagning
 
Datum: 10-11 september 2018

Ort & lokal: Häringe Slott, Västerhaninge
Antal dagar: 2 dagar
Internat: Ja
Program:

Anmälan: Kursen är fulltecknad. För kölista, kontakta kursadministratören:
ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475

Kursbeskrivning: Kursen kombinerar kursföreläsningar med praktiska fältövningar och demonstration av laboratorieutrustning. Provtagningskedjan gås igenom från planering, provtagning, provhantering och transport samt laboratorieanalys. Vanliga felkällor belyses av erfarna laboratorieingenjör, fältgeotekniker samt handläggande geotekniker. En viktig del i kursen är de diskussioner och erfarenhetsutbyten som uppkommer mellan kursdeltagare under och efter kurspassen. Ett pass med alternativa provtagningsmetoder hålls.
Placering kursmatris: Block: ?  Nivå: Fältgeotekniker Hög; Handläggare Mellan
Kursmål: Kursen avser att ge deltagarna en insikt vad som krävs för en väl genomförd provtagning och praktiska råd. Kursen skall ge kursdeltagarna en förståelse för vikten av att arbeta med kvalitet och noggrannhet genom hela kedjan. Kursen behandlar hela kedjan från planering, provtagning, provhantering och laboratorieanalys.
Målgrupp: Kursen vänder sig lika mycket till geotekniska handläggare som fältgeotekniker. Det vore önskvärt om det blev en bra fördelning av de bägge kategorierna för lärorika diskussioner under kurstillfället.
Förkunskapskrav: Det rekommenderas att fältgeotekniker och handläggare har minst 3 års erfarenhet och att fältgeotekniker genomgått Huvudkurserna i fältgeoteknik.
Typ av kurs
inkl antal dagar:
 
2 dagarskurs, boende ingår i kostnaden. Antal deltagare max 33 st.
Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
Följande litteratur tas med vid kurstillfället
• SGF rapport 2009.1 Metodbeskrivning standardkolvprovtagare. - Ostörd provtagning i finkornig jord
• SGF Notat 3:2007 Laboratorieprovning för Geotekniska utredningar
• Checklistor Labkommittén
Kunskapsverifiering: Hemtentamen, skickas in inom 2 veckor för att erhålla godkänt utbildningsintyg.
Krav för kursintyg: Kursintyg delas ut till deltagare som uppfyller följande krav:
- Minst 80% närvaro på kursen
- samt 75% rätt på tentamen
Avgift: 16 000 kr exkl moms som faktureras.
SGF medlem får 1000kr rabatt på ovanstående pris.

I avgiften ingår dokumentation och lunch. Kostnad för övernattning INGÅR i internatkursen.
Anmälan är bindande och vid avbokning senare än 3 veckor innan kursstart debiteras hela avgiften.
Överlåtelse av plats till kollega på företaget är tillåtet.
Föreläsare: Per Carlsson, Sweco
David Palmqvist, Bohusgeo
Anneli Karlsson, COWI
Mattias Andersson, SGI
Gunnar Nilsson, MälarGeo

Kursansvarig: Kenneth Andersson, Tyréns
Ansvarig kommitté: Fältkommitén
Kursadministratör: Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475


Uppdaterat 2018-08-27
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum