HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Kurser
Vanliga frågor
Vårveckan 2018
Höstveckan 2018
Förorenade områden
Anmälningsformulär
Kurshistorik
Webbutbildning
Seminarier & minikurser
E-learning
Dokumentation

[3-220-02-182]  Miljöprovtagare - Allmän kurs provtagning certifiering
 
Datum: 2-3 oktober 2018

Ort & lokal: Stockholm
Antal dagar: 2 dagar
Internat: Nej
Program:
Ladda ner pdf
Anmälan: Kursen är fulltecknad. För kölista, kontakta kursadministratören:
ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475

Kursen ges även den 27-28 november 2018 - länk till nästa tillfälle.

Kursbeskrivning: Bakgrund
SGF har sedan 2006 erbjudit kurser i miljöprovtagning av jord och grundvatten i enlighet med Envir 008, en
certifieringsstandard som utarbetats av Nordtest. Syftet med certifiering av miljöprovtagare är att höja
kvaliteten på miljötekniska undersökningar, dvs. att säkerställa att provtagare har tillräcklig kompetens och att provtagningen utförs med rätt metodik och utrustning. Nordtest anger i certifieringsstandarden att provtagarens kompetens skall säkerställas genom utbildning (kurser) och praktiskt utförande av provtagning.

Naturvårdsverket har i kvalitetsmanualen för efterbehandlingsprojekt angett att ”Från och med år 20175
kommer krav att ställas på certifierad provtagning eller motsvarande vid undersökningar av jord,
grundvatten, ytvatten och sediment finansierade med statliga bidragsmedel” (Utgåva 11, 2017).

Den Allmänna grundkursen är obligatorisk för alla som skall bli certifierade miljöprovtagare. Specialkurser kommer i mån av intresse att erbjudas av SGF.

Kursens innehåll
Den allmänna grundkursen är obligatorisk och innehåller enbart teoretiska avsnitt. Den allmänna kursen omfattar följande obligatoriska moment:
- Beskrivning av certifieringsprocessen för att bli miljöprovtagare
- Provtagningsteori
- Grundläggande statistik
- Kvalitetssystem för certifierad miljöprovtagning

Förutom ovanstående ingår moment om föroreningars kemiska egenskaper och provtagningsplan.
Placering kursmatris: Block 11 Provtagning. Nivå mellan
Kursmål:  
Målgrupp: Kursen vänder sig först och främst till personer som utför provtagning i fält och som avser att certifiera sig enligt Nordtests standard. Det finns dock inget krav på att kursdeltagare måste certifiera sig efter genomgången kurs. Kurserna är en del i certifieringsprocessen men det finns även andra krav som behöver uppfyllas för provatagaren skall bli certifierad, bl.a. att det företag eller den organisation där provtagaren är anställd har ett kvalitetssystem som uppfyller Nordtests krav.
Förkunskapskrav:
Typ av kurs
inkl antal dagar:
 
2 dagar
Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:

Kunskapsverifiering: Tentamen under dag 2
Krav för kursintyg: Kursintyg delas ut till deltagare som uppfyller följande krav:
- Minst 90% närvaro på kursen
- samt 70% rätt på tentamen
Avgift: 11 200 kr exkl moms som faktureras.
SGF medlem får 1 000 kr rabatt på ovanstående pris.

I avgiften ingår dokumentation och lunch. Kostnad för övernattning INGÅR INTE och bokas av deltagaren själv.
Anmälan är bindande och vid avbokning senare än 3 veckor innan kursstart debiteras hela avgiften.
Överlåtelse av plats till kollega på företaget är tillåtet.
Föreläsare: Christian Maurice, Ramböll
Thomas Jansson, Golder Associates
Jeffrey Lewis, Tyréns

Kursansvarig: Thomas Jansson, Golder Associates, thomas_jansson@golder.se, 08-506 306 65
Ansvarig kommitté: Miljögeoteknikkommittén
Kursadministratör: Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475


Uppdaterat 2018-03-22
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum