HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Kurser
Vanliga frågor
Vårveckan 2018
Höstveckan 2018
Förorenade områden
Anmälningsformulär
Kurshistorik
Webbutbildning
Seminarier & minikurser
E-learning
Dokumentation

[3-220-05-181]  Riskbedömning av förorenade områden
 
Datum: 20-21 november 2018

Ort & lokal: Sjöfartshuset, Skeppsbron 10, Stockholm
Antal dagar: 2 dagar
Internat: Nej
Program:

Anmälan: Kursen är fulltecknad. För kölista, kontakta kursadministratören:
ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475

Kursbeskrivning: Kursen omfattar en dags förstudier. Förstudierna är en förutsättning för ett effektivt genomförande av kursen och för att kunna följa med i samtliga moment. Kursen omfattar föreläsningar och grupparbeten, där deltagarna själva får lösa praktiska problem.

Godkänt i SGF:s kurs Miljötekniska markundersökningar är en fördel men inget krav.
Erfarenhet av arbete med förorenade områden är en fördel.
Placering kursmatris: Block 13 Riskbedömning och riskvärdering. Nivå mellan
Kursmål: Syftet med kursen är att deltagarna efter att ha genomgått kursen skall:
•   Förstå och kunna tillämpa struktur och angreppssätt för riskbedömning enlig
      Naturvårdsverkets vägledning.
•    Känna till vilka bakomliggande värderingar och principer som vägledningen baseras på.
•    Kunna använda Naturvårdsverkets beräkningsprogram för beräkning av platsspecifika riktvärden för befintliga ämnen (som det finns generella riktvärden för) och för ”nya” ämnen
•    Kunna avgöra när fördjupad riskbedömning bör genomföras och ha en översiktlig kunskap om
vilka verktyg som finns att tillgå.
•    Förstå principerna för, och i viss mån tillämpa, beräkning av risknivå (s.k. framlängesberäkning) förknippad med en föroreningssituation och en markanvändning.
•    Kunna bedöma behov av riskreduktion
•    Kunna kritiskt granska en riskbedömning genom att veta vilka krav man bör kunna ställa på den
Målgrupp: Kursen vänder sig främst till handläggare och projektledare på konsultföretag och tillsynsmyndigheter samt andra som beställer, utför eller granskar riskbedömningar av förorenade områden.
Förkunskapskrav: Kursen omfattar en dags förstudier, som inkluderar en hemuppgift och genomläsning av Naturvårdsverkets vägledning ”Riskbedömning av förorenade områden - En vägledning från förenklad till fördjupad riskbedömning”och genomförande av beräkningsexemplet ”ett enkelt exempel” i ”Handledning för beräkningsverktyg” (Bilaga 4 till ”Riktvärden för förorenad mark -
Modellbeskrivning och vägledning”). Förstudierna är en förutsättning för ett effektivt genomförande av kursen och för att kunna följa med i samtliga moment.

Godkänt i SGF:s kurs Miljötekniska markundersökningar är en fördel men inget krav.

Erfarenhet av arbete med förorenade områden är en fördel.
Typ av kurs
inkl antal dagar:
 
2 dagars kurs, inget internat
Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
Kurspärm delas ut.

Du behöver använda och ladda ner Naturvårdsverkets beräkningsprogram som finns i bilaga 4 till Naturvårdsverkets rapport 5976 ”Riktvärden för förorenad mark – Modellbeskrivning och vägledning”. I bilagan finns också ett färdigt exempel (avsnitt 6) som du bör gå igenom.

Egen bärbar dator tas med vid kurstillfället.
Kunskapsverifiering: Hemtentamen. Hemtentamen utförs på SGFs webbutbildningsplattform.
Krav för kursintyg: Kursintyg delas ut till deltagare som uppfyller följande krav:
- Minst 80% närvaro på kursen
- samt 75% rätt på tentamen
Avgift: 12 000 kr exkl moms som faktureras.
SGF medlem får 1 000 kr rabatt på ovanstående pris.

I avgiften ingår dokumentation och lunch. Kostnad för övernattning INGÅR INTE och bokas av deltagaren själv.
Anmälan är bindande och vid avbokning senare än 3 veckor innan kursstart debiteras hela avgiften.
Överlåtelse av plats till kollega på företaget är tillåtet.
Föreläsare: Yvonne Ohlsson, SGI, Grundförutsättningar, konceptuella modeller och metodik för RB, Hälsoriskbedömning
Mark Elert, Kemakta, Angreppssätt och verktyg för riktvärdesberäkning
Anja Enell, SGI, Miljöriskbedömning

Kursansvarig: Yvonne Ohlsson, SGI
Ansvarig kommitté: Miljögeokommittén
Kursadministratör: Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475


Uppdaterat 2018-09-21
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum