HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Anmälningsformulär
Webbutbildning
Webbkurser
Webbinarium
Vanliga frågor
Kurshistorik
Seminarier & minikurser
Förslagslåda - kursutveckling
Externa kurser
    

Webbinarie-arkiv

I listan nedan finns ett samlat arkiv över SGFs inspelade webbinarier fram till och med 2021.
Denna sida kommer inte längre att uppdateras. Besök vårt nya webbinarie-arkiv här: webbutbildning.sgf.net


Genomförda webbinarier
Material för nedladdning Arrangör och/eller föreläsare
Datum för livesändning
       
SGF Nord bjöd in till digitalt vinterseminarium med fyra mycket spännande föredrag.
Norrbotniabanan, Geoteknisk Sektorsportal, Increased shear strength in frictional soil, Applying main geological features in the blasting design
  SGF Nord vinterwebbinarium
2021-12-16
(5 olika klipp)

Nya dimensioner i svensk planering – undermarksplanering och geosystemtjänster  Dokumentation (pdf)
SGF sektion Grundvatten
Jenny Norrman, Chalmers Avdelning för Geologi och Geoteknik
2021-12-10
27 min

Hitta enkelt hur du utför sonderingsmetoder enligt standard  Dokumentation (pdf)
  2021-11-18
26 min

Systematisk efterinjektering i Förbifart Stockholm  Dokumentation (pdf)
SGF sektion Grundvatten
Louise Sjölund, AECOM  
2021-11-12

Presentation av examensarbeten 2020 som nominerats för SGF:s pris: Bästa examensarbete 2020    SGF
2021-10-05

Undersökning av markens uppbyggnad genom flygburna geofysiska mätningar  Dokumentation (pdf)
SGF sektion Grundvatten
Hans Jeppson, WSP
2021-10-01
48 min

Workshop om geotekniska riskkartor  Finns tillgängligt här
SGF AG Risk
2021-09-16
(6 olika klipp)

Groundwater control for construction  Dokumentation (pdf)
SGF sektion Grundvatten
Dr Martin Preene,
Preene Groundwater Consulting
2021-09-03
62 min

Schakt i Varberg
Dimensionering av svävande spont i lera

  SGF lokalavdelning Väst
Åsa Fransson, Golder/WSP
Anders Kullingsjö, Skanska Teknik
2021-06-17
20 min / 40 min

Om sulfidjordsdeponi och om Kalixbron
  SGF lokalavdelning Nord
Lisa Cullhed, Trafikverket
Lennart Nilsson, NCC
2021-06-10
46 min

Tätning i Västlänken, hur går det?  Dokumentation (pdf)
SGF sektioner Grundvatten & Berg
Magnus Zetterlund, Norconsult, Christian Butron, Trafikverket 
2021-06-04
51 min

Grundvattenhantering i känsliga miljöer
- Projekt Hamnbanan Eriksberg-Pölsebo
Dokumentation (pdf)
SGF sektion Grundvatten
Patrik Lissel, WSP
2021-05-07
48 min

Bergrelaterade frågor hos SGI
SGI - Inte bara jord
Dokumentation (pdf)
SGF sektion Berg
Johan Berglund, SGI
Isabelle Staub, SGI
2021-04-27
54 min

Geoenergi - framtidens energisystem kräver geologikompetens
  SGF sektion Grundvatten
David Klemetz, Sweco
Sara Eriksson, Sweco
2021-04-09
56 min

SGF Syd bjöd på ett föredrag i samband med sitt årsmöte
Hur gör de i Danmark?
Dokumentation (pdf)
SGF lokalavdelning Syd
Thomas Carentius Larsen, GEO
2021-04-07
31 min

SGF Nord bjöd på fem föredrag i samband med sitt årsmöte
Se alla här
  SGF lokalavdelning Nord
Håkan Rosén, MITTA
Tomas Karlberg, AFRY
Daniel Sjölund, PEAB
Björn Widén, PEAB
Måns Ryttmäster SGI
Sistaårsstudenter från Väg & Vatten, LTU
2021-03-24

Dutch groundwater dewatering practice/experience and extra focus on installation and de-installation of used wells.

SGF sektion Grundvatten
Guido Van Tongeren, Henk Van Tongeren Water & Techniek
Linn Ödlund Eriksson, Sweco
2021-03-05
53 min

SGF Öst bjöd på ett föredrag i samband med sitt årsmöte
Nya tunnelbanan

SGF lokalavdelning Öst
Niklas Bergman, SLL
Kristofer Manneteg, SLL
2021-02-25
62 min

Nytt verktyg för att strukturera georisker   Dokumentation (pdf)
SGF AG Risk
Olle Båtelsson, Trafikverket
Lars Olsson, Geostatistik
Johan Spross, KTH Jord och bergmekanik
2021-02-12
32 min

SGU informerar om de nya karttjänster som kommit ur SGU:s särskilda Grundvattensatsning
Dokumentation (pdf):
Nivåer (Johan Ö.)
3D (Eva W.)
SGF sektion Grundvatten
Johan Öhman, SGU
Eva Wendelin, SGU
Moderator: Björn Holgersson, SGU
2021-02-05
37 min

Tillämpning av ingenjörsgeologi vid bergbyggande – teori och praktik
Dokumentation (pdf)
SGF sektion Berg
Robert Swindell, Sweco
Moderator: Stefan Sandberg, Afry
2021-01-29
55 min

SGF Väst bjöd på två föredrag i samband med sitt årsmöte
1) Massundanträngning
2) Prognos av massförskjutning på grund av pålinstallation i lösa jordar
Dokumentation (pdf):
Massundanträngning
Pålinstallation
SGF lokalavdelning Väst
1) Leif Jendeby, Cowi
2) Jonatan Isaksson, Chalmers/NCC
Moderator: Bernhard Gervide Eckel
2021-01-28
46 min
31 min

SGF Öst julföredrag 2020
Dokumentation (pdf):
Jb-Vib
Dim.grundvattennivåer
SGF lokalavdelning Öst
2020-12-09
84 min

Webbinarieserie:
SGF sektion Grundvatten
Del 4 av 4: Nivåövervakning och kontrollprogram för grundvatten
Dokumentation (pdf)
SGF sektion Grundvatten
Anders Strandanger, Akvifär Grundvattenkonsult
Ola Forssberg, Trafikverket 
2020-12-04
46 min

SGF lokalavdelning Syds adventsföreläsning
Kronløbsøen
  SGF lokalavdelning Syd
Jonathan Jørgensen Møller
2020-12-02
44 min

Webbinarieserie:
SGF sektion Berg
Del 2 av 2: Grundläggning - gränsen mellan geoteknik och bergteknik
Dokumentation (pdf)
SGF sektion Berg
Ulf Lindblom, Prof.em. Chalmers
2020-11-27
46 min

Webbinarieserie:
SGF sektion Berg
Del 1 av 2: AMA och underhåll i berg – vad är det vi mäter?
Dokumentation (pdf)
SGF sektion Berg
Gustav Cederholm, BESAB och Stefan Sandberg, AFRY
2020-11-06
36 min

Webbinarieserie:
SGF sektion Grundvatten
Del 3 av 4: Förvirringen kring dimensionerande nivåer
Dokumentation:
Presentation (pdf)
Förvirringen... (pdf)
SGF sektion Grundvatten
Ola Forssberg, Trafikverket
Linn Ödlund Eriksson, Sweco och Sven Celander, WSP
2020-11-06
45 min

Webbinarieserie:
SGF sektion Grundvatten
Del 2 av 4: Vattenverksamhet -juridik möter teknik
Dokumentation (pdf)
SGF sektion Grundvatten
Linn Ödlund Eriksson, Sweco och
Rickard Hulling, Advokatfirma Stangdell & Wennerqvist
2020-10-02
60 min
(varav 8 min frågestund)

Webbinarieserie:
SGF sektion Grundvatten
Del 1 av 4: Handledning för hur du bedömer området där grundvattennivån påverkas kring öppna schakter 
Dokumentation (pdf)
SGF sektion Grundvatten
Björn Holgersson, SGU
2020-09-11
27 min

Kostnader och nyttor av riskreducerande åtgärder vid grundvattenbortledning Dokumentation (pdf)
Johanna Merisalu, Chalmers 2020-05-08
57 min

Webbinarieserie:
Möjligheter med geofysiska metoder vid projektering av infrastrukturprojekt - ett starkt komplement till traditionella borrvagnsundersökningar
Del 5 av 5: Samtolkning med andra geotekniska data för framtagning av 3D-modell
Dokumentation (pdf)
Mats Svensson, AG Fält / Tyréns
2020-03-25
48 min

Webbinarieserie:
Möjligheter med geofysiska metoder vid projektering av infrastrukturprojekt - ett starkt komplement till traditionella borrvagnsundersökningar
Del 4 av 5: Riskreducering baserad på geofysiska undersökningar i olika skeden
Dokumentation (pdf)
Mats Svensson, AG Fält / Tyréns
2020-02-25
44 min

Webbinarieserie:
Möjligheter med geofysiska metoder vid projektering av infrastrukturprojekt - ett starkt komplement till traditionella borrvagnsundersökningar
Del 3 av 5: Seismik - så funkar det
Dokumentation (pdf)
Roger Wisén, LTH
2020-02-11
31 min

Webbinarieserie:
Möjligheter med geofysiska metoder vid projektering av infrastrukturprojekt - ett starkt komplement till traditionella borrvagnsundersökningar
Del 2 av 5: Markradar och resistivitet
Dokumentation: Markradar (pdf)

Dokumentation: Resistivitet (pdf)
Jaana Gustafsson,
Guideline Geo AB och
Roger Wisén, LTH
2020-01-28
60 min

Webbinarieserie:
Möjligheter med geofysiska metoder vid projektering av infrastrukturprojekt - ett starkt komplement till traditionella borrvagnsundersökningar
Del 1 av 5: Detta är geofysik
Dokumentation (pdf)
Mats Svensson, AG Fält / Tyréns
2020-01-14
40 min

Förorenade byggnader
Finns tillgängligt här
AG Fortbildning i samarbete med Nätverket Renare Mark
2019-12-11
76 min

Vägledning till systemförståelse vid riskhantering
Dokumentation (pdf)
AG Fortbildning
Johan Spross, KTH och
Lars Olsson, Geostatistik
2019-11-06
46 min

Ny metodik för kartläggning av kvicklera
Dokumentation (pdf)
AG Fortbildning
Hjördis Löfroth, SGI
2019-09-20
31 min

AHP-metoden - ett sätt att välja
OBS! Extern länk.
Dokumentation (pdf)
Rapport R174:1980 (pdf)
Lars Olsson, Geostatistik AB och SGF Risk  2018-10-05

Överslagsberäkningar - ett viktigt hjälpmedel
OBS! Extern länk.
  Göran Sällfors 2017-11-09

Vad finns mellan borrhålen?
OBS! Extern länk.
  Lars Olsson, Geostatistik och Patrik von Heijne, Liljemark Consulting 2017-10-26

PM och beskrivningar i geosfären

Riskkommittén och SGF Standarder i samarbete med Jord- och bergmekanik, KTH. 2016-12-14

Byggnadsgeologiska kartan

2016-11-29

Medicinsk geologi

2016-04-29

JB-sondering

2016-04-18

Två doktorandprojekt

2016-03-24

Drönare

2016-02-02

SBUF paneldiskussion

2015

SBUF rapport 13009

2015

Sänktunnel under Söderström

2015

Förbifart Stockholm - Osäkerhet och risker
Riskkommittén 2015-05-22

CPT testen testad - Resultat tveksamt   Riskkommittén 2015-03-20

Bayes statistik (del II)
Nödvändiga grunder i statisk

Riskkommittén 2014-12-05

Bayes statistik (del I)
Utan förkunskaper. Utan tårar.
  Riskkommittén 2014-11-21

Borde vi göra något åt det här?
Riskbedömning. Beslut om riskbehandling.

Riskkommittén 2014-05-13

Att bedöma och beskriva osäkerheter
Riskanalys (trolighet)

Riskkommittén 2014-04-29

Kontroller - riskbehandling på osäker grund.
När behövs kontroller? När behövs mer än kontroller?

Riskkommittén 2014-04-01

Geotekniska konsekvenser
Riskanalys (konsekvenser)

Riskkommittén 2014-03-20

Vart kan en skadehändelse leda?
Att beskriva scenarier. Händelseträd.

Riskkommittén 2014-03-05

Riskhanteringens viktigaste steg: att hitta faror
Riskidentifiering

Riskkommittén 2014-02-11

Riskhantering - en del av ingenjörskonsten   Riskkommittén 2014-01-28

Föreläsning om Mosuldammen av Nasrat Adamo
OBS! Extern länk.Allt material på denna webbplats såsom text och filmer är skyddat av upphovsrättslagen (1960:729).
Allt mångfaldigande, helt eller delvis, utan medgivande från upphovsman är förbjudet.
Förbudet gäller alla former av mångfaldigande såsom exempelvis kopiering och framförande. 

Uppdaterat 2022-05-06
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum