HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Webbutbildning
Webbinarie-arkiv
Höstveckan
Anmälningsformulär
Vanliga frågor
Kursarkivet
Seminarier & minikurser
Förslagslåda - kursutveckling
    

Webbinarie-arkiv

I listan nedan finns ett samlat arkiv över SGFs genomförda webbinarier.


Genomförda webbinarier
Material för nedladdning Arrangör och/eller föreläsare
Datum för livesändning
       
Webbinarieserie:
SGF Grundvattensektionens frukostwebbinarier
Del 1 av 4: Handledning för hur du bedömer området där grundvattennivån påverkas kring öppna schakter 
Dokumentation (pdf)
SGF Grundvattensektion
Björn Holgersson, SGU
2020-09-11
0h 27min

Kostnader och nyttor av riskreducerande åtgärder vid grundvattenbortledning Dokumentation (pdf)
Johanna Merisalu, Chalmers 2020-05-08
0h 57min

Webbinarieserie:
Möjligheter med geofysiska metoder vid projektering av infrastrukturprojekt - ett starkt komplement till traditionella borrvagnsundersökningar
Del 5 av 5: Samtolkning med andra geotekniska data för framtagning av 3D-modell
Dokumentation (pdf)
Mats Svensson, AG Fält / Tyréns
2020-03-25
0h 48min

Webbinarieserie:
Möjligheter med geofysiska metoder vid projektering av infrastrukturprojekt - ett starkt komplement till traditionella borrvagnsundersökningar
Del 4 av 5: Riskreducering baserad på geofysiska undersökningar i olika skeden
Dokumentation (pdf)
Mats Svensson, AG Fält / Tyréns
2020-02-25
0h 44min

Webbinarieserie:
Möjligheter med geofysiska metoder vid projektering av infrastrukturprojekt - ett starkt komplement till traditionella borrvagnsundersökningar
Del 3 av 5: Seismik - så funkar det
Dokumentation (pdf)
Roger Wisén, LTH
2020-02-11
0h 31min

Webbinarieserie:
Möjligheter med geofysiska metoder vid projektering av infrastrukturprojekt - ett starkt komplement till traditionella borrvagnsundersökningar
Del 2 av 5: Markradar och resistivitet
Dokumentation: Markradar (pdf)

Dokumentation: Resistivitet (pdf)
Jaana Gustafsson,
Guideline Geo AB och
Roger Wisén, LTH
2020-01-28
1h 0min

Webbinarieserie:
Möjligheter med geofysiska metoder vid projektering av infrastrukturprojekt - ett starkt komplement till traditionella borrvagnsundersökningar
Del 1 av 5: Detta är geofysik
Dokumentation (pdf)
Mats Svensson, AG Fält / Tyréns
2020-01-14
0h 40min

Förorenade byggnader
Finns tillgängligt här
AG Fortbildning i samarbete med Nätverket Renare Mark
2019-12-11
1h 16min

Vägledning till systemförståelse vid riskhantering
Dokumentation (pdf)
AG Fortbildning
Johan Spross, KTH och
Lars Olsson, Geostatistik
2019-11-06
0h 46min

Ny metodik för kartläggning av kvicklera
Dokumentation (pdf)
AG Fortbildning
Hjördis Löfroth, SGI
2019-09-20
0h 31min

AHP-metoden - ett sätt att välja
OBS! Extern länk.
Dokumentation (pdf)
Rapport R174:1980 (pdf)
Lars Olsson, Geostatistik AB och SGF Risk  2018-10-05

Överslagsberäkningar - ett viktigt hjälpmedel
OBS! Extern länk.
  Göran Sällfors 2017-11-09

Vad finns mellan borrhålen?
OBS! Extern länk.
  Lars Olsson, Geostatistik och Patrik von Heijne, Liljemark Consulting 2017-10-26

PM och beskrivningar i geosfären

Riskkommittén och SGF Standarder i samarbete med Jord- och bergmekanik, KTH. 2016-12-14

Byggnadsgeologiska kartan

2016-11-29

Medicinsk geologi

2016-04-29

JB-sondering

2016-04-18

Två doktorandprojekt

2016-03-24

Drönare

2016-02-02

SBUF paneldiskussion

2015

SBUF rapport 13009

2015

Sänktunnel under Söderström

2015

Förbifart Stockholm - Osäkerhet och risker
Riskkommittén 2015-05-22

CPT testen testad - Resultat tveksamt   Riskkommittén 2015-03-20

Bayes statistik (del II)
Nödvändiga grunder i statisk

Riskkommittén 2014-12-05

Bayes statistik (del I)
Utan förkunskaper. Utan tårar.
  Riskkommittén 2014-11-21

Borde vi göra något åt det här?
Riskbedömning. Beslut om riskbehandling.

Riskkommittén 2014-05-13

Att bedöma och beskriva osäkerheter
Riskanalys (trolighet)

Riskkommittén 2014-04-29

Kontroller - riskbehandling på osäker grund.
När behövs kontroller? När behövs mer än kontroller?

Riskkommittén 2014-04-01

Geotekniska konsekvenser
Riskanalys (konsekvenser)

Riskkommittén 2014-03-20

Vart kan en skadehändelse leda?
Att beskriva scenarier. Händelseträd.

Riskkommittén 2014-03-05

Riskhanteringens viktigaste steg: att hitta faror
Riskidentifiering

Riskkommittén 2014-02-11

Riskhantering - en del av ingenjörskonsten   Riskkommittén 2014-01-28

Föreläsning om Mosuldammen av Nasrat Adamo
OBS! Extern länk.Allt material på denna webbplats såsom text och filmer är skyddat av upphovsrättslagen (1960:729).
Allt mångfaldigande, helt eller delvis, utan medgivande från upphovsman är förbjudet.
Förbudet gäller alla former av mångfaldigande såsom exempelvis kopiering och framförande. Uppdaterat 2020-09-11
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum