HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Kurser
Vanliga frågor
Vårveckan 2018
Höstveckan 2018
Förorenade områden
Anmälningsformulär
Kurshistorik
Webbutbildning
Seminarier & minikurser
E-learning
Dokumentation


[3-290-04-181]  Fördjupad hydrogeologi
 
Datum: 15 maj 2018

Ort & lokal: Stora Brännbo, Sigtuna
Antal dagar: 1
Internat: Nej
Program:

Anmälan: Länk till anmälan

Kursbeskrivning: Många geotekniker känner en begränsning i samband med frågeställningar kring grundvatten. Geotekniska undersökningar omfattar utöver de mekaniska egenskaperna även bestämning av t.ex grundvattennivåer, strömningsmönster och portryck i jordprofilen. Vill du kunna besvara frågor och göra beräkningar kring grundvattensänkningar och länshållning t.ex i samband med olika typer av schakter är det här kursen för dig.

I kursen får du ökad kunskap om grundvattens inverkan på de geotekniska egenskaperna såväl som på hur förändringar i grundvatten påverkar befintliga och nya konstruktioner.

Innehåll
•    Hydrogeologiska undersökningar, (Provpumpning, fältprovtagning, mätningar)
•    Grundläggande principer för modellering av grundvattenflöde och transport av grundvatten
•    Känna till hur en hydrogeologisk modell tas fram
•    Förståelse för ”total head”, Bernollis ekvation som ligger till grund för en mängd tekniska tillämpningar inom strömningsmekaniken.
•    Kunna tillämpa Darcys lag och göra enklare flödesberäkningar.
•    Veta hur man bestämmer permeabilitet i lab och fält.
•    Känna till metoder för länshållning och kunna beräkna grundvattensänkning.

Detta och mycket mer i denna 1-dagars kurs.
Placering kursmatris: Denna kurs ingår i block Geoteknik samt motsvarar nivå 1-2 enligt branschens gemensamma kompetens- och kursmatris.
Kursmål:  
Målgrupp: Denna kurs ingår i block Geoteknik samt motsvarar nivå 2 enligt branschens gemensamma kompetens -och kursmatris och du ska efter avslutad kurs kunna förstå och beräkna enklare implementeringar på olika grundvattenproblem.
Förkunskapskrav:
Typ av kurs
inkl antal dagar:
 
1 dags kurs med möjlighet att bygga på med fördjupad kurs.
Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
Kurspärm delas ut.
Kunskapsverifiering: Hemtentamen. Skickas in 3 veckor efter kursavslut.
Krav för kursintyg: Kursintyg delas ut till deltagare som uppfyller följande krav:
- Minst 80% närvaro på kursen
- samt 75% rätt på tentamen
Avgift: 5 500 kr exkl moms som faktureras.
SGF medlem får 500 kr rabatt på ovanstående pris.

I avgiften ingår dokumentation och lunch. Kostnad för övernattning INGÅR INTE och bokas av deltagaren själv.
Anmälan är bindande och vid avbokning senare än 3 veckor innan kursstart debiteras hela avgiften.
Överlåtelse av plats till kollega på företaget är tillåtet.
Föreläsare: Pia Larch, Skanska
Sadek Baker, Skanska
Kursansvarig: Pia Larch, Skanska
Ansvarig kommitté: Byggnadsgeologikommittén, BGK
Kursadministratör: Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475


Uppdaterat 2017-12-20
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum