HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Kurser
Vanliga frågor
Vårveckan 2018
Höstveckan 2018
Förorenade områden
Anmälningsformulär
Kurshistorik
Webbutbildning
Seminarier & minikurser
E-learning
Dokumentation


[3-280-03-181]  AMA/TB/MUR - fallgropar
 
Datum: 17 maj 2018

Ort & lokal: Stora Brännbo, Sigtuna
Antal dagar: 1 dag
Internat: Nej
Program:

Anmälan: Länk till anmälan

Kursbeskrivning: Bakgrund:
Varför skriver jag? Hur skriver jag? Vad står det egentligen? Utförande eller totalentreprenad? Hur undviker jag vanliga fallgropar? Har du ställt dig någon av dessa frågor, så är sannolikt detta en kurs som passar dig.

Kursen vänder sig till dig som vill få bättre förståelse för olika typer av beskrivningar, varför de ser ut som de gör och vilken information som ska vara med. Under kursdagen diskuteras även:

  • Hur formulerar man en bra beskrivning?
  • Vad står det egentligen?
  • Skillnader mellan utförande eller totalentreprenad?
  • Hur undviker jag vanliga fallgropar?

Kursens upplägg
Kursen är en traditionell kurs med föreläsning/diskussion under kursdagen och omfattar en heldag samt efterföljande tentamen. Kursen kan med fördel kombineras med följande kurser inom kursveckan:

  • Geokonstruktion – principerna för verifiering/dimensionering
Placering kursmatris: Block A Dokumentation - informationsöverföring. Nivå mellan

Kursen ingår i ett av tvärområdena i kompetensmatrisen, och kunskapen kan appliceras för att upprätta beskrivningar för såväl anläggningsarbete, väg/järnväg och hus.
Efter kursen förväntas deltagaren ha en kunskapsnivå motsvarande mellan dvs en förståelse som man kan tillämpa i sina egna projekt.
Kursmål: • Förstå uppbyggnaden av AMA anläggning samt kunna använda AMA+RA+MER för enklare objekt
• Förstå syftet med MUR och varför olika delar ingår, samt vad som är krav respektive råd.
• Kunna identifiera brister i en beskrivning utifrån de krav på stringens, omfattning, innehåll och språkbruk som diskuteras vid kursen
• Kunna förklara skillnaden mellan totalentreprenad och utförandeentreprenad avseende dokumentationskrav och beskrivningar, d.v.s. uppbyggnaden av ett förfrågningsunderlag för utförande- respektive totalentreprenad utifrån AB samt ABT.
• Förstå bakgrunden till de dokumentationskrav som gäller och vilket ursprung de har (Eurokod, föreskrifter, praxis, upphandling, sunt förnuft) 
Målgrupp: Kursen riktar sig till geotekniker som arbetar eller kommer att arbeta med upprättande av beskrivningar i utförande och/eller totalentreprenader. Kursen riktar sig även till den som vill fräscha upp sina kunskaper och få möjlighet att diskutera sina erfarenheter.
Förkunskapskrav: För att kunna tillgodogöra dig kursen bör du ha kommit i kontakt med AMA i ditt arbete
och veta vad en MUR är.
Typ av kurs
inkl antal dagar:
 
Kursen är en traditionell kurs med föreläsning/diskussion under kursdagen. Kursen omfattar en heldag samt efterföljande tentamen.

Endagskurs men kan med fördel kombineras med följande kurser:
• Geokonstruktion – principerna för verifiering/dimensionering
• Plattor/stödmur – principerna för verifiering/dimensionering
Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
Vid kursen kommer kurspärm att delas ut som innehåller enforderligt material under kursen, tillsammans med åhörarkopior.
IEG:s tillämpningsdokument. Dokumenthantering kommer att vara basdokument och ingå i den kurspärm som delas ut vid kurstillfället.
Kunskapsverifiering: Kunskapsverifieringen sker genom en skriftlig tentamen efter kursen. Tentamen omfattar såväl flervalsfrågor som essä-frågor.
Omfattningen på tentamen motsvarar 2-4 h arbete.
Tentamen ska inlämnas senast 2 veckor efter kurstillfället
Krav för kursintyg: Kursintyg delas ut till deltagare som uppfyller följande krav:
- Minst 90% närvaro på kursen
- samt 75% rätt på tentamen
Avgift: 5 500 kr exkl moms som faktureras.
SGF medlem får 500 kr rabatt på ovanstående pris.

I avgiften ingår dokumentation och lunch. Kostnad för övernattning INGÅR INTE och bokas av deltagaren själv.
Anmälan är bindande och vid avbokning senare än 3 veckor innan kursstart debiteras hela avgiften.
Överlåtelse av plats till kollega på företaget är tillåtet.
Föreläsare: Håkan Garin, GeoVerkstan
Gunilla Franzén, GeoVerkstan
Kursansvarig: Håkan Garin, GeoVerkstan
Ansvarig kommitté: SGF standarder
Kursadministratör: Lennart Stark, Omnium Kompetensutveckling, lennart.stark@omnium.se, 070-749 15 07


Uppdaterat 2017-12-19
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum