HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Kurser
Vanliga frågor
Vårveckan 2018
Höstveckan 2018
Förorenade områden
Anmälningsformulär
Kurshistorik
Webbutbildning
Seminarier & minikurser
E-learning
Dokumentation


[3-230-08-181]  Huvudkurs fältgeoteknik del 2
 
Datum: 14-17 maj 2018

Ort & lokal: Stora Brännbo, Sigtuna
Antal dagar: 4 dagar
Internat: Ja
Program:

Anmälan: Kursen är fullbokad. Gick du del 1 förra året, så ber vid dig kontakta kursadministratör Ulrika.
Kan finnas utrymme för någon ytterligare deltagare.

Länk till anmälan

Kursbeskrivning: Utbildningen är uppdelad i två delar – del 1 och del 2 – och genomförs vid olika tillfällen

Del 1 omfattar praktiskt handhavande av maskiner och sonderingsmetoder.
Del 2 omfattar genomgång av metoder och standarder för respektive metod och genomförs i huvudsak inomhus.

Kursen är anpassad till fältgeoteknikernas bakgrund och erfarenhet. Deltagarna förutsätts kunna de vanligaste undersökningsmetoderna och utbildningen fokuseras därför på att fördjupa och komplettera tidigare erfarenhet och företagsintern utbildning. Utbildningen genomförs som internat med möjlighet till självstudier inför den avslutande kunskapsprövningen (del 2).

Kursen omfattar genomgång av metoder och standarder för respektive metod och genomförs i huvudsak inomhus.
Placering kursmatris: Nivå mellan
Kursmål: Syftet är att deltagarna skall få de teoretiska baskunskaper som är nödvändiga för att uppfylla de teknik- och kvalitetskrav som beställare och olika regelverk ställer på geotekniska fältundersökningar. Kursen avslutas med ett kunskapsprov bestående av flervalsfrågor. Utbildningsbevis kommer att utdelas efter godkänt kunskapsprov. SGFs avsikt är att utbildningsbeviset skall utgöra ett dokument som styrker fältgeoteknikerns status och facktekniska kompetens.
Bäst utbyte av den föreslagna utbildningen har yrkesverksamma fältgeotekniker med minst tre års dokumenterad erfarenhet av geotekniskt fältarbete. Utbildningen är uppdelad i två delar – del 1 och del 2 – och genomförs vid olika tillfällen. Detta utbildningstillfälle omfattar del 2.

Del 1 omfattar praktiskt handhavande av maskiner och sonderingsmetoder och utförs i huvudsak utomhus under 3 dagar. Denna del är upplagd för att ge grundläggande kunskap i handhavande och maskinkännedom.

Del 2 omfattar genomgång av metoder och standarder för respektive metod och genomförs i huvudsak inomhus och avslutas med ett skriftligt kunskapsprov för att erhålla godkänt utbildningsintyg. De båda delarna ska ses som en helhet även om endast del 2 är obligatorisk, dock omfattas kunskapsprovet även de delar som tas upp under del 1.

Även beställare och konsulter som är involverade i fältgeoteknik utgör en målgrupp. Fältgeotekniker har förtur till kursen. Kursen är anpassad till fältgeoteknikernas bakgrund och erfarenhet. Deltagarna förutsätts kunna de vanligaste undersökningsmetoderna och utbildningen fokuseras därför på att fördjupa och komplettera tidigare erfarenhet och företagsintern utbildning. Utbildningen genomförs som internat med möjlighet till självstudier inför den avslutande kunskapsprövningen (del 2).
Målgrupp: Yrkesverksamma fältgeotekniker. Även beställare och konsulter som är involverade i fältgeoteknik utgör en målgrupp.
Förkunskapskrav: Deltagarna bör ha minst tre års erfarenhet av geotekniskt fältarbete.
Typ av kurs
inkl antal dagar:
 
3,5 dagars internatkurs
Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
SGF Fälthandbok skall medtagas. Den kan rekvireras från SGF's hemsida under kunskapsbanken/ rapporter.
Kunskapsverifiering: Kursen avslutas med ett skriftligt kunskapsprov för att erhålla godkänt utbildningsintyg. De båda kurserna (del 1 och del 2) ska ses som en helhet även om det endast är del 2 som är obligatorisk, dock omfattas kunskapsprovet även de delar som tas upp under del 1.
Krav för kursintyg: Kursintyg delas ut till deltagare som uppfyller följande krav:
- Minst 80% närvaro på kursen
- samt 75% rätt på tentamen
Avgift: 21 600 kr exkl moms som faktureras.
SGF medlem får 2 000 kr rabatt på ovanstående pris.

I avgiften ingår dokumentation och lunch. Kostnad för övernattning INGÅR i internatkursen.
Anmälan är bindande och vid avbokning senare än 3 veckor innan kursstart debiteras hela avgiften.
Överlåtelse av plats till kollega på företaget är tillåtet.
Föreläsare: Mats Svensson, Tyréns
Thomas Andrén, Geofound Scandinavia
Gunnar Nilsson, MälarGeo
Per Karlsson MRM
Mathias Andersson, SGI
Stefan Turesson, SGI
Petter Liljegren, WSP
Kursansvarig: Thomas Andrén, Geofound Scandinavia
Ansvarig kommitté: Fältkommittén
Kursadministratör: Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475


Uppdaterat 2018-03-26
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum