HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Kurser
Vanliga frågor
Vårveckan 2018
Höstveckan 2018
Förorenade områden
Anmälningsformulär
Kurshistorik
Webbutbildning
Seminarier & minikurser
E-learning
Dokumentation

[3-220-03-181]  Miljöprovtagare - Certifiering jord/grundvatten
 
Datum: 29 maj - 1 juni 2018

Ort & lokal: Stora Brännbo, Stora Brännbovägen 2, 193 33 Sigtuna http://storabrannbo.se/
Antal dagar: 4 dag
Internat: Ja
Program:
Ladda ner program (pdf)
Anmälan: Länk till anmälan

Kursbeskrivning: Kursen är en del i processen för certifiering av miljöprovtagare enligt Nordtest. Det krävs godkänd Allmänna grundkurs och godkänd tentamen för delen jord respektive grundvatten i specialiseringskursen för att certifiera sig.

Specialiseringskurserna för provtagning av jord och grundvatten samkörs eftersom ämnena är närbesläktade och vissa kursavsnitt är gemensamma. På det sättet kan kurspaketet kortas ned till 4 dagar (exklusive tid för genomgång av instuderingsmaterial och besvarande av instuderingsfrågor).

Kursen fokuserar på provtagning av förorenad jord och grundvatten. Under kursens gång lär sig deltagarna hur provtagningar planeras samt att genomföra dem. Hur provtagnings- och analysresultat bearbetas och tolkas berörs översiktligt. Kurspaketet omfattar följande moment:
•    Hydrologi och kemi
•    Jords egenskaper
•    Provtagningsplanering
•    Provtagningsmetoder och provtagningsutrustning för jord och grundvatten
•    Utformande av provtagningspunkter för grundvatten
•    Provhantering och provtagningshygien
•    Arbetsmiljö
•    Fältinstrument
•    Provtagningskvalitet
•    Fältövning
•    Tentamen för jord- respektive grundvattendelen

Kursen vänder sig därför främst till personer som utför provtagning i fält och som avser att certifiera sig enligt Nordtests standard. Kurserna är en del i certifieringsprocessen men det finns även andra krav som behöver uppfyllas för att provtagaren skall kunna ansökan om att bli certifierad, bl.a. att det företag eller den organisation där provtagaren är anställd har ett kvalitetssystem samt ett antal dokument och dokumentmallar som stödjer provtagaren.

Det finns inget krav på att kursdeltagare måste certifiera sig efter genomgången kurs.
Placering kursmatris: Denna kurs ingår i block förorenad mark samt motsvarar nivå hög enligt branschens gemensamma kompetens- och kursmatris.
Kursmål: Målet med certifiering av miljöprovtagare är att höja kvaliteten på miljötekniska undersökningar, d.v.s. att säkerställa att provtagare har tillräcklig kompetens och att provtagningen utförs med rätt metodik och utrustning samt att utförandet kvalitetkontrolleras.

Målet med kursen är att deltagarna ska känna till vilka metoder som finns att tillgå för provtagning och hur dessa används. Vidare skall deltagarna kunna bedöma vilken metod som är lämpligast vid ett särskilt tillfälle och kritisk reflektera över begränsningar i föreslagna/valda metoder samt osäkerheten i den genomförda provtagningen.
Målgrupp: Kursen vänder sig först och främst till personer som utför provtagning i fält och som avser att certifiera sig enligt Nordtests standard.
Förkunskapskrav: Deltagarna förutsätt ha gått ”Allmän grundkurs miljöprovtagare med möjlighet till certifiering”, då kursen är en fortsättning på Miljöprovtagare allmän kurs. Inför kursen ska deltagarna läsa in material, och besvara ett antal instuderingsfrågor motsvarande ca 2 arbetsdagar. Studenten får tillgång till uppgifterna på SGFS utbildningsplattform ca 3 veckor före kursstart. Instuderingsuppgiften som finns på SGFs webbplattform ska vara genomförd och instuderingsfrågorna godkänt besvarade före kursstart. För att kursdeltagarna på ett bra sätt ska kunna tillgodogöra sig kursinnehållet rekommenderas att de har fälterfarenhet.

Det är ett krav att deltagarna före kursen har gått SGFs webbutbildning ”Arbetsmiljö för arbeten i förorenade områden” samt fått godkänt på tentamen. Kursen finns upplagd på https://webbutbildning.sgf.net
Typ av kurs
inkl antal dagar:
 
4 dagars internatkurs inklusive kvällsarbete. Tid för inläsning av material, deltagande i webbkurs angående arbetsmiljö samt besvarande av instuderingsfrågor tillkommer (ca 3 dagar). Då kursen genomförs utomhus en av dagarna, är oömma kläder för utomhusbruk nödvändiga. Mer detaljerat program skickas till deltagarna innan kursstart.
Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
Kurspärm delas ut vid kursstart. Inför kursen ges inloggning till SGFs webbutbildningsplattform där instuderingsmaterial kan laddas ned. Det ska skrivas ut och tas med till kursen.
Kunskapsverifiering: Kursen avslutas med ett skriftligt prov för jord respektive grundvatten (3,5 tim vardera). För godkänt krävs 70 % rätta svar. Proven görs under den sista kursdagen.
Krav för kursintyg: Kursintyg delas ut till deltagare som uppfyller följande krav:
- Minst 90% närvaro på kursen
- samt 70% rätt på tentamen
Avgift: 25 000 kr exkl moms som faktureras.
SGF medlem får 2 000 kr rabatt på ovanstående pris.

I avgiften ingår dokumentation och lunch. Kostnad för övernattning INGÅR i internatkursen.
Anmälan är bindande och vid avbokning senare än 3 veckor innan kursstart debiteras hela avgiften.
Överlåtelse av plats till kollega på företaget är tillåtet.
Föreläsare: Patrik von Heijne, Liljemark Consulting
Provtagningsplan, fältinstrument samt provtagningskvalitet

Jeffery Lewis, Tyréns
Hydrologi och kemi, utformande av provtagningspunkter, grundvatten samt provtagningsmetoder grundvatten och jord

Louise Göthfors, Golder Associates
Provhantering, provtagningshygien samt arbetsmiljö
Kursansvarig: Patrik von Heijne
Ansvarig kommitté: Miljögeoteknikkommittén
Kursadministratör: Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475


Uppdaterat 2018-04-12
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum