HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Kurser
Vanliga frågor
Vårveckan 2018
Höstveckan 2018
Förorenade områden
Anmälningsformulär
Kurshistorik
Webbutbildning
Seminarier & minikurser
E-learning
Dokumentation
[3-290-01-181]  Geologisk historia och jordartskännedom
 
Datum:
17 oktober 2018

Ort & lokal: Stora Brännbo, Sigtuna
Antal dagar: 1 dag
Internat: Nej
Program:
Ladda ner pdf
Anmälan: Länk till anmälan

Kursbeskrivning: BGK kommitté hälsar dig välkommen till denna kurs som handlar om Geologisk Historia och Jordartskännedom.

Här får du kunskap om den geologiska historien som ger förutsättningarna för var olika jordarter
förekommer och hur de beter sig.  Utifrån det lär du dig att kunna göra ett första antagande om vilka
 jordarter som finns i området samt vad du bör vara extra vaksam på.

Detta och mycket mer runt vår geologi och våra jordarter diskuteras i denna 1-dagars kurs.
Placering kursmatris:
Kursmål: •    Känna till den övergripande geologin i Sverige
•    Känna till våra vanligaste jordarter, dess egenskaper, förekomst samt kopplingen till deras geologiska historia.
•    Känna till hur man skiljer jordarter från varandra via klassificering samt utifrån detta kunna ta fram en konceptuell geologisk/geoteknisk modell
•    Känna till de vanligaste jordarternas geotekniska egenskaper 
Målgrupp: Kursen vänder sig till handläggare geotekniker, fältgeotekniker, operatörer, beställare, entreprenörer, m.fl.

Denna kurs ingår i block Geoteknik samt motsvarar nivå 1 enligt branschens gemensamma kompetens- och kursmatris.
Förkunskapskrav:
Typ av kurs
inkl antal dagar:
 
Endagskurs
Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
Vid kursen kommer kurspärm att delas ut som innehåller erforderligt material under kursen, tillsammans med åhörare kopior.
Kunskapsverifiering:
Krav för kursintyg: Kursintyg delas ut till deltagare som uppfyller följande krav:
- Minst 90% närvaro på kursen
- samt 75% rätt på tentamen
Avgift: 5 500 kr exkl moms som faktureras.
SGF medlem får 500 kr rabatt på ovanstående pris.

I avgiften ingår dokumentation och lunch. Kostnad för övernattning INGÅR INTE och bokas av deltagaren själv.
Anmälan är bindande och vid avbokning senare än 3 veckor innan kursstart debiteras hela avgiften.
Överlåtelse av plats till kollega på företaget är tillåtet.
Föreläsare: Pia Larch, Skanska
Per Carlsson, MRM
Kursansvarig: Pia Larch, Skanska, 070-7744055, pia.larch@skanska.se
Ansvarig kommitté:  
Kursadministratör: Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475


Uppdaterat 2018-03-07
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum