HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Kurser
Vanliga frågor
Vårveckan 2018
Höstveckan 2018
Förorenade områden
Anmälningsformulär
Kurshistorik
Webbutbildning
Seminarier & minikurser
E-learning
Dokumentation
[3-290-02-181]  Grundläggande bergteknik
 
Datum:
Nästa kurstillfälle ännu ej fastställt

Ort & lokal:
Antal dagar: 1 dag
Internat: Nej
Program:

Anmälan: Kontakta kursadministratören vid eventuella frågor

Kursbeskrivning: Berggrundens egenskaper ingår som en del i den geotekniska utredningen. SGF´s hälsar dig välkommen till denna kurs som avser att belysa metoder för att undersöka och bedöma bergets tekniska egenskaper samt att ge anvisningar för att utnyttja dess egenskaper. Bergöverytan ligger normalt under ett större eller mindre jordtäcke och metoder för att bestämma dess egenskaper varierar med förutsättningarna. Kursen vill beskriva och ge riktlinjer inom: Undersökningsmetodik – Tolkning – Åtgärder.

Syftet med kursen är att öka förståelsen för den bergtekniska utredningen och undersökningar, för att de på så sätt bättre förstå gränssnittet mellan teknikområdena jord och berg och därmed bli bättre rustad med avseende på att förstå när en bergtekniker ska kopplas in.

Innehåll:
•    Hur karaktäriserar vi bergets tekniska egenskaper, lastupptagande förmåga, karaktäristiska parametrar (sprickors egenskaper, vittringsgrad etc)
•    Undersökningsmetoder
•    Tolkning av undersökningsmetoder
•    Vad klarar jag som geotekniker av och när anlitar jag en bergtekniker.
•    Tillämpningar utifrån resultatet av utförda undersökningar. Vid schakter i berg eller skärningar.
Placering kursmatris: Denna kurs motsvarar nivå 1 enligt branschens gemensamma kompetens- och kursmatris.
Kursmål:  
Målgrupp: Kursen vänder sig till alla medlemmar i SGF som vill öka sin förståelse för bergteknik.
Förkunskapskrav:
Typ av kurs
inkl antal dagar:
 
Endagskurs
Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
Kurspärm delas ut.
Kunskapsverifiering: Hemtentamen. Skickas in 3 veckor efter kursavslut.
Krav för kursintyg: Kursintyg delas ut till deltagare som uppfyller följande krav:
- Minst 80% närvaro på kursen
- samt 75% rätt på tentamen
Avgift: 5 500 kr exkl moms som faktureras.
SGF medlem får 500 kr rabatt på ovanstående pris.

I avgiften ingår dokumentation och lunch. Kostnad för övernattning INGÅR INTE och bokas av deltagaren själv.
Anmälan är bindande och vid avbokning senare än 3 veckor innan kursstart debiteras hela avgiften.
Överlåtelse av plats till kollega på företaget är tillåtet.
 
Föreläsare: Curt Wichmann, Bergboken AB
Fanny Harvig, Bjerking
Kursansvarig: Pia Larch, Skanska
Ansvarig kommitté: BGK
Kursadministratör: Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475


Uppdaterat 2018-09-05
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum