HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Kurser
Vanliga frågor
Vårveckan 2018
Höstveckan 2018
Förorenade områden
Anmälningsformulär
Kurshistorik
Webbutbildning
Seminarier & minikurser
E-learning
Dokumentation

[3-220-04-182]  Miljöprovtagare ytvatten och sediment
 
Datum: 17-18 april 2018

Ort & lokal: Häringe slot , 137 91 Västerhaninge http://www.haringeslott.se/
Antal dagar: 2 dagar
Internat: Ja
Program:

Anmälan: I stort sett fullbokat för mer information kontakta kursadmin ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475

Kursbeskrivning: SGF har sedan 2006 erbjudit kurser i miljöprovtagning av jord och grundvatten i enlighet med en certifieringsstandard som utarbetats av Nordtest. Ett liknande kursupplägg finns för provtagning av ytvatten och sediment.
Naturvårdsverket har i kvalitetsmanualen för efterbehandlingsprojekt angett att ”Från och med år 2015 kommer krav att ställas på certifierad provtagning eller motsvarande vid undersökningar av jord, grundvatten, ytvatten och sediment finansierade med statliga bidragsmedel” (Utgåva 5 2013).

Syftet med certifiering av miljöprovtagare är att höja kvaliteten på miljötekniska undersökningar, dvs. att säkerställa att provtagare har tillräcklig kompetens och att provtagningen utförs med rätt metodik och utrustning. Denna kurs utgör de första två dagarna i certifieringskursen och följer kraven som ställs i föreskriften SNFS 1990:11, MS:29 för provtagning av recipienter. Utbildningen riktar sig till dig som ta prov enligt ett egenkontrollprogram och som är miljöingenjör eller drifttekniker på kommun eller i industrin. Kursen avslutas med en kort examination (1 timma).

Den tredje tentamentsdagen som ger möjlighet till certifiering ingår ej.

Under utbildningen tas bl.a. upp: provtagningsplanering (varför man tar prover, hur man bör lägga upp sin provtagning och vad som är viktigt att tänka på), olika provtagningsteknik (hur man skall ta prover och varför) och förbehandling av prover inför analys (ett viktigt moment som kan riskera att förstöra provet). Utbildningen varvar föreläsningspass med övningar.
Kurspaketet omfattar följande moment:
• Introduktion till limnologi
• Regelverket kring recipientkontroll
• Provtagningsutrustning
• Provtagningsmetodik
• Praktiska övningar

Förutom ovanstående ingår moment om föroreningars kemiska egenskaper och kvalitetsarbetet enligt Nordtest.  

Denna kursen är en 2-dagarskurs motsvarande SNFS 1990:11, den ger inte behörighet att certifiera sig.
Placering kursmatris: Block 11 Provtagning. Nivå hög
Kursmål: Målet med kursen är att deltagarna efter att ha genomgått kursen skall:
•    kunna ansvara för genomförande av miljötekniska undersökningar i en recipient med rätt kvalitet
•    ha baskunskaper om gällande lagar och förordningar
•    kunna säkerställa hälsa och säkerhet vid genomförande av undersökningar i sjöar och vattendrag
•    kunna utvärdera och bedöma resultat av undersökningar
Syfte: Syftet med certifiering av miljöprovtagare är att höja kvaliteten på miljötekniska undersökningar, dvs. att säkerställa att provtagare har tillräcklig kompetens och att provtagningen utförs med rätt metodik och utrustning.
Målgrupp: Kursen vänder sig först och främst till personer som utför provtagning i fält.
Förkunskapskrav: Grundläggande kunskaper i vattnets kretslopp och ekologi ger bättre förutsättningar att kunna tillgodogöra sig kursinnehållet. Erfarenhet av arbete recipientkontroll är en fördel.
Typ av kurs
inkl antal dagar:
2 dagars internatkurs  
Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
Kurspärm delas ut.

Då kursen genomförs utomhus en av dagarna, är kläder för utomhusbruk nödvändiga. Mer detaljerat program skickas till deltagarna innan kursstart.

Har du tillgång till en bärbar dator så ta gärna med dig den.

Kunskapsverifiering: Kursen avslutas med en kort examination (1 timma).
Krav för kursintyg: Kursintyg delas ut till deltagare som uppfyller följande krav:
- minst 80% närvaro på kursen
- samt 70% rätt på kursverifieringen
Avgift: 2 dagarskurs:
13 800 kr exkl moms som faktureras.
SGF medlem får 1 000 kr rabatt på ovanstående pris.

I avgiften ingår dokumentation och lunch. Kostnad för övernattning INGÅR i internatkursen.
Anmälan är bindande och vid avbokning senare än 3 veckor innan kursstart debiteras hela avgiften.
Överlåtelse av plats till kollega på företaget är tillåtet.
Föreläsare: Christian Maurice, Ramböll
Oskar Benderius, Tyréns
Emma Sundberg, Tyréns

Kursansvarig: Christian Maurice, Ramböll
Ansvarig kommitté: Miljögeoteknikkommittén
Kursadministratör: Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475


Uppdaterat 2018-04-11
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum