HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Kurser
Vanliga frågor
Vårveckan 2018
Höstveckan 2018
Förorenade områden
Anmälningsformulär
Kurshistorik
Webbutbildning
Seminarier & minikurser
E-learning
Dokumentation

3-260-04-181 Stabilitetsberäkningar och laboratorieförsök
 
Datum: 18 oktober 2018

Ort & lokal: Linköping, SGI
Antal dagar: 1 dag
Internat: Nej
Program:

Anmälan: Kursen är fulltecknad. Kontakta kursadministratören för eventuell kölista.

Kursbeskrivning: Målet med kursen är att ge kursdeltagarna en bra grund för att kunna planera och genomföra laboratorieförsök, samt att ge motiv för att välja mer avancerade laboratorieförsök där så är motiverat.

Kursen omfattar följande moment:
Introduktion av vilka parametrar som behöver bestämmas för att utföra en stabilitetsberäkning och vilka laboratorieförsök som kan användas. Bland annat kommer följande att behandlas i detalj:
        o Provtagningskvalitet och påverkan på resultatet
        o Triaxialförsök – planering och utvärdering av resultat
        o Empiriska korrelationer
Praktikexempel från mindre och större infrastruktur- och exploateringsprojekt som belyser hur väl planerade laboratorieförsök kan minska osäkerheten och ge stora besparingar
Gruppövningar och gruppdiskussioner
Placering kursmatris: Block: Sättningar och stabilitet. Nivå: Mellan
Kursmål:
Målet med kursen är att deltagarna efter genomgången kurs ska:
• veta vilka laboratorieförsök som kan och bör utföras för att med rätt noggrannhet bestämma ingående parametrar och optimera sin stabilitetsberäkning
• kunna använda laboratorieförsök och empiriska korrelationer för att kunna välja lämplig hållfasthetsprofil
• veta hur parametrar utvärderas från olika laboratorieförsök            
• ha en förståelse för vilken inverkan och påverkan tillgängligt underlag har vid utvärdering av parametervärde
• ha en förståelse för vilken inverkan och påverkan val av parametervärde har på beräknad stabilitet samt omfattning av eventuella markförstärkningsbehov.
Målgrupp: Geotekniska handläggare, såväl erfarna geotekniker som de med kortare arbetslivserfarenhet.
Förkunskapskrav: För att på bästa sätt kunna delta i gruppövningar och gruppdiskussioner bör deltagare innan kurstillfället genomfört den övningsuppgift som kommer att skickas ut. Övningsuppgiften kommer att följas upp vid gruppövningarna.
Typ av kurs
inkl antal dagar:
 
Föreläsningar med gruppövningar och diskussioner.
Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:

Kunskapsverifiering: Tenta
Krav för kursintyg: Kursintyg delas ut till deltagare som uppfyller följande krav:
- Minst 90% närvaro på kursen
- samt 70% rätt på tentamen
Avgift: 5 500 kr exkl moms som faktureras.
SGF medlem får 500 kr rabatt på ovanstående pris.

I avgiften ingår dokumentation och lunch. Kostnad för övernattning INGÅR INTE och bokas av deltagaren själv.
Anmälan är bindande och vid avbokning senare än 3 veckor innan kursstart debiteras hela avgiften.
Överlåtelse av plats till kollega på företaget är tillåtet.

Föreläsare: Göran Sällfors, Torbjörn Edstam med flera från SGFs laboratoriekommitté
Kursansvarig: Nancy Bono (nancy.bono@geomind.se)
Ansvarig kommitté: Laboratoriekommittén
Kursadministratör: Lennart Stark, Omnium Kompetensutveckling, lennart.stark@omnium.se, 070-749 15 07          


Uppdaterat 2018-09-14
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum